Architect

Opdrachtomschrijving We zoeken een hands-on architect die zich onderscheidt door het opstellen van degelijke pragmatisch oplossingen en die verder komt dan het opstellen van kaders. Als architect ben je verantwoordelijk voor het opstellen van realistische ontwerpen voor de beoogde digitale hulpmiddelen. Het is de bedoeling dat in het ontwerp de gemaakte keuzen en uitgangspunten op een inzichtelijke en consistente wijze naar voren komen. Daarnaast is het van belang dat het ontwerp in de vervolgfase kan worden omgezet naar een systeemoplossing. Als hands-on architect interpreteer jij de opdracht en verwerkt deze op basis van jouw kennis en inzicht tot een concreet ontwerp. Het is belangrijk dat jij als architect op basis van gesprekken eerst schetsen maakt waarin de mogelijke oplossingsrichtingen goed tot uitdrukking komen. Als architect ben jij een onderdeel van ons team en de schetsen vormen dan ook een belangrijk onderdeel ten aanzien van de keuzes die voor de nieuwe digitale hulpmiddelen gemaakt moeten worden. Als architect houd jij bij het schetsen niet alleen constructionele- en beveiligingsaspecten in het oog, maar houd jij ook rekening met de functies van het toe te passen proces. De functies moeten hun weerslag krijgen in zaken als gebruikersinteractie (wat is de mate van vrijheid/controle voor de gebruiker), consistentie, standaarden, foutpreventie en spelen eveneens een rol voor de systeemkeuze. Als architect maak jij een professionele versie van de ideeën van een opdrachtgever. Als de schets is geaccepteerd, moet die omgezet kunnen worden in een realistisch ontwerp waar vervolgens software- en systeemontwikkelaars mee aan de slag kunnen. Als hands-on architect ga jij op zoek naar oplossingen voor de ondersteunende onderdelen van het verkiezingsproces. Daarbij is het belangrijk dat jij de samenhang tussen de verschillende procesonderdelen, de kandidaatstelling en de vaststelling van de verkiezingsuitslag, en de uitwisseling van gegevens waarborgt. In deze samenhang dienen ook de uitgangpunten ten aanzien van de beveiliging consistent te zijn meegenomen.  Functie-eisen: Minimaal WO-niveau Minimaal 5 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur binnen de Rijksoverheid. Je kan je aantoonbaar snel verdiepen in nieuwe domeinen. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, zowel in het algemeen als in het bijzonder bij het formuleren van requirements Je bent in staat complexe problemen over te brengen op niet-deskundigen Heeft kennis en ervaring met pragmatische oplossingen. Heeft kennis en ervaring met het opstellen van een architectuur zodat software- en systeemontwikkelaars er direct mee aan de slag kunnen Kennis en ervaring met het opstellen van (gedetailleerde) ontwerpen passend bij de wensen en eisen van de opdrachtgever Kennis en ervaring met het waarborgen van de inhoudelijke kwaliteit van de oplossing Kennis en ervaring met risico gebaseerd ontwerpen Kennis en ervaring met Protection Profiles en Common Criteria Heeft kennis van Open Standaarden en NORA Ervaring met het gebruik van Project Start Architectuur (PSA) zoals gebruikt binnen de NORA Het kunnen vertalen van de juridische randvoorwaarden naar de beoogde oplossing is essentieel. Aantoonbaar ervaring met: Het zorgen dat de oplossing overeenkomt met de eisen en wensen Het beschrijven van bedrijfsprocessen en documenteren van behoeftes en vraagstukken om deze te kunnen vertalen naar een effectieve oplossing Het creëren en ontwerpen van de oplossing die aansluiten op de wensen en eisen van de opdrachtgever Het opstellen van een gedetailleerd ontwerp voor de oplossing Het waarborgen van de inhoudelijke kwaliteit van de oplossing Het toepassen van relevante methodieken, zoals: SOA (Service Oriented Architecture) Togaf (The Open Group Architecture Framework) Archimate o Modelleren van gegevensstructuren (bij voorkeur UML) Modelleren van processen (bij voorkeur BPMN) Risico gebaseerd ontwerpen Opdrachtgever De Kiesraad is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en de Staten-Generaal op het terrein van kiesrecht en verkiezingen. De Kiesraad treedt op als centraal stembureau en stelt de uitslag vast van de verkiezingen voor de Eerste en Tweede Kamer en voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Verder is de Kiesraad kenniscentrum voor burgers, gemeenten, provincies en waterschappen, politieke partijen en media. De Kiesraad bestaat uit zeven leden en wordt ondersteund door een secretariaat (16 ftes). Op dit moment wordt er vanuit het programma transitie Kiesraad in een werkgroep gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe digitale hulpmiddelen voor het verkiezingsproces. Het programma wordt aangestuurd vanuit de programmadirecteur in nauwe samenwerking met de Kiesraad en uiteindelijke zal het beheer en doorontwikkeling bij de Kiesraad worden belegd De werkgroep nieuwe digitale hulpmiddelen is samengesteld uit personen vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Kiesraad. De werkgroep wordt aangestuurd door de programmamanager digitale middelen verkiezingen.

Top Viewed Jobs

 • NETWORK ENGINEER

  Ben jij een ervaren netwerk beheerder/engineer die ook graag projecten oppakt terwijl er ook een component van beheer in zit? Vanwege pieken in...

 • DevOps Test Engineer NS Ontwikkelplatform, Utrecht

  Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een DevOps Test Engineer NS Ontwikkelplatform Omschrijving opdracht: Als DevOps Test Engineer...

 • Market Risk Developer, Netherlands

  My client is one of the worlds leading financial institutions based in the Netherlands, looking for someone who considers themself a strong...

 • Senior Java Developer

  Voor mijn klant in omgeving Enschede zoek ik een Freelance Senior Java Developer met passie voor techniek. Organisatie: Dit is een middelklein...

 • DevOps Engineer

  Voor mijn klant in Amsterdam ben ik op zoek naar een Freelance DevOps Engineer. Organisatie: Het gaat hier om een welbekende organisatie die...

 • Adviseur Bedrijfsvoering, inrichting & uitvoering functioneel beheer SSO O&P

  Opdracht voor Adviseur Bedrijfsvoering, inrichting & uitvoering functioneel beheer SSO O&P in Utrecht voor Zelfstandig Professional. Meer...

Support ictjobs.info!