IT Achitect

Opdrachtbeschrijving  Realiseren van / meewerken aan een quickscan (doorlooptijd enkele maanden) en realiseren verbetering van de IV organisatie met als  basis het IT4IT referentiekader met haar capabilities. Op deze manier willen we als IV organisatie inzicht krijgen in de stand van zaken op het gebied van IT Service management. Waar staan we, wat gaat goed, wat kan beter, welke relaties zitten er tussen de diverse aspecten van ITSM en hoe positioneer je daar de lopende verbeteracties in. Naast kwalificatie van onze huidige 'volwassenheid' willen we ook concrete aanbevelingen voor verbetering ontvangen op het gebied van ITservice management. Ons einddoel is om te verbeteren in onze IT 'beheersing' door gerichte acties te nemen en tegelijkertijd deze acties te kunnen positioneren als onderdeel van het geheel aan noodzakelijke 'capabilities'. De werkzaamheden leveren dus een programmaplan op waarmee de transformatie van IT beheer in lijn met  het IT4IT model in beweging kan worden gezet. Het plan bevat concrete aanwijzingen voor verbetering bezien vanuit diverse invalshoeken (denk aan people, process technology). Verbetering in de richting van het beter (in brede zin) IT diensten kunnen leveren aan onze  klanten. De kandidaten dienen in meerdere grotere bedrijven ervaring te hebben opgedaan om op basis van een diepgaande kennis van het referentiemodel IT4IT de status quo te analyseren plus het beschrijven van concrete verbetermogelijkheden en hoe deze samenhangen. Achtergrond  In de domeinarchitectuur IV staat het werkpakket ITSM omschreven. Een breed regieprogramma met een keur aan activiteiten ter verbetering van de IT beheersing door IV organisatie. De verbetering willen we voorzien van een marktconfom referentiekader om nog beter de verbeteracties en hun meerwaarde te kunnen plotten op het meerjarenplan. Doe we de juiste dingen, doen we ze in de juiste prioriteitsvolgorde. De verbetering van ons IT servicemanagement in organisatiebrede zin alsmede de verbetering van administraties hiertoe zitten in scope qua activiteiten. Harde eisen Senior niveau van beheersing IT4IT, ITIL toepassend niveau toepassing van een in de praktijk bewezen standaardaanpak voor dit soort trajecten IT architect met goede analytische en adviserende kwaliteiten, thuis in marktstandaarden met name IT4IT om een IT bedrijf vorm te  geven en of te scoren op haar volwassenheid. Vormgevend bezig zijn geweest met IT4IT model. Praktijkervaring bij bedrijven/itafdelingen met dit model en met een gestructureerde verbeter/analyse aanpak. De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

Support ictjobs.info!