Datamodelleur

Als datamodelleur werk je aan het maken van logische en/of technische datamodellen. Je gaat in gesprek met de experts vanuit de verschillende domeinen bij de totstandkoming van logische modellen. Je kunt goed uitleggen hoe een model in elkaar zit. En je werkt aan het transformeren van logische naar technische datamodellen. Je hebt aantoonbare ervaring met verschillende technische datamodellen (datavault, dimensioneel, anchor modelling) en met Teradata. Je werkt nauw samen met de Enterprise Data Architect en met de overige data-architecten en -modelleurs. Kandidaten die kennis van logische datamodellen hebben, maar (nog) niet van technische modellen, zijn van harte welkom om te reageren. Als je die kennis nog niet hebt, is de interesse om je erin te verdiepen een vereiste. Achtergrond De Belastingdienst is een van de grootste gegevensverwerkende organisaties van Nederland. De manier waarop we onze data    administreren en organiseren, is essentieel voor burgers en bedrijven in Nederland. Binnen IV word je ingezet bij het onderdeel Generieke Basis Voorziening (GBS), Center of Excellence Setgebaseerde Dienst (SED). IV GBS COE SED is nog volop in ontwikkeling waar het gaat om realisatie van de visie op gegevens. We dragen er aan bij dat de Belastingdienst data-, model- en metadata gedreven systematisch gaan voortbrengen. De nieuwe werkwijze voor gegevens wordt centraal ontwikkeld, vanuit een multidisciplinair team. Het team bestaat uit   interne en externe experts. De opdracht van het team is om een aantal specifieke capabilities te realiseren voor het Belastingdienst Data Platform en om de nieuwe werkwijze te borgen in de staande organisatie (bijvoorbeeld door het uitwerken MTHVs). Met jouw werkzaamheden speel jij daarin een belangrijke rol en help je onze afdeling vooruit. Dit team bestaat op dit moment uit ongeveer 8 medewerkers. Harde eisen, minimaal 5 jaar kennis/ervaring met: Ruime ervaring met logisch data modelleren, modeltransfomatie van logische naar implementatiemodellen Ruime ervaring in metadatamodelleren, modelleren van masterdata en integratie modelleren, met metadatagedreven en modelgedreven ontwikkkeling van dataverwerking (collectie, validatie, integratie, transformatie en disseminatie). Aantoonbare ervaring in datamodelleren (onderscheid kunnen maken tussen logisch en technische datamodellen en architectuur Daarnaast vragen we: Communicatieve vaardigheden Informatieanalyse (vertalen van informatie naar het juiste model, t.w. proces-, gegevens-, beslismodel) Inzicht in de begrippen van datamanagement (metadata, referentie- en masterdata, datakwaliteit) verbindende factor tussen business, solution architecten, datamodelleurs en ontwikkelteams Je beheerst verschillende technische datamodelleerstijlen, zoals datavault, unified anchor en dimensioneel modelleren. Kennis van het gegevenslandschap van de Belastingdienst is een pre Ervaring met model- en metadatagedreven voortbrenging van datalogistiek Ervaring met het maken van metadatamodellen

Support ictjobs.info!