Gegevensarchitect

Voor het gegevensarchitectuur zijn we op zoek naar een solution gegevensarchitect met coördinatie skills die vakinhoudelijk sterk is en kennis heeft van business- en IT-perspectief. Je staat opgesteld voor het in kaart brengen en onderhouden van de gegevensarchitectuur in de domeinarchitectuur Je zorgt ervoor dat de uitwerking van de domeinarchitectuur in solution architecturen, ontwerpen en realisatie blijft beantwoorden aan deze gegevensarchitectuur Je stelt het bedrijfsobjectmodel op voor het domein Loonheffingen en legt dit vast in de repository Je bent verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van de gegevensmodellen voor het domein Loonheffingen. Binnen Loonheffingen worden conceptuele gegevensmodellen (CGM) opgesteld, vastgelegd in repository Je bent verantwoordelijk voor het voldoen aan de referentie-architectuur gegevenshuishouding. Onderdeel daarvan is implementatie van nieuwe (gegevens)modelvormen binnen het domein Je staat opgesteld voor het in kaart brengen en vastleggen in repository van de wijzigingen op de bedrijfs-, applicatie- en technologielaag van de keten Je vertaalt de behoeftes naar oplossingen die gerealiseerd kunnen worden door één of meer realisatie teams. Je staat voor een optimale realisatie van de wensen vanuit de business, uitgaande van de technische mogelijkheden en IT architectuur Je overziet het gehele speelveld en zorgt voor communicatie met collegas uit de verschillende onderdelen en de collega architecten Je ontwikkelt mee aan de visie en domeinarchitectuur Je begeleidt en coacht de collegas binnen het team op zaken als de IPK voorschriften, het CGM en de datamodellen per middel Je werkt mee aan de roadmap voor de keten inclusief de TIME waardering (Bedrijfs- en Technische waarde) Je bent in staat te functioneren in de agile-werkwijze waarbij de architecten onder andere verantwoordelijk zijn voor het beheren van een werkvoorraad Je speelt in op technologische, innovatieve IV-ontwikkelingen en verschuivingen in beleidsdoelstellingen Je legt contacten voor het verwerven van draagvlak voor ontwikkeling en implementatie van IV-producten, -diensten, -beleid en processen Eisen bij de aanvraag TOGAF en Archimate SOA, BPMN, Archimate, UML en Business Enterprise Studio Minimaal 2 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het oplossen van complexe IT-vraagstukken in multidisciplinair verband in een complexe omgeving. Competenties Analyseren Creativiteit Netwerken Omgevingsbewustzijn Organisatie sensitiviteit Overtuigingskracht Plannen en organiseren Resultaatgericht Aanvullende kennis Opstellen en onderhouden van gegevensarchitectuur Zorgdragen dat de domeinarchitectuur / solution architecturen blijft beantwoorden aan deze gegevensarchitectuur Opstellen bedrijfsobjectmodel en conceptueelgegevensmodel en vastleggen in de architectuur repository Het (mee) ontwikkelen van een visie en domeinarchitectuur Het opstellen en onderhouden van IPK voorschriften In staat zijn zowel top-down als buttom-up te werken De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

Top Viewed Jobs

 • Netwerkspecialist Fortinet

  Het ministerie van Financiën wenst een Hyper Converted Infrastructure (HCI) in te richten. Daarbij bestaat behoefte aan ondersteuning van een...

 • .Net Developer

  Functieomschrijving: Voor wettelijke aanpassingen in de Wet Maatschappelijke (WMO 2020) worden de applicaties aangepast. Je bent...

 • Data Engineer

  Functieomschrijving: Het JenV Datalab is op zoek naar data engineers en data scientisten die kunnen helpen bij het opzetten van een...

 • Solution Architect

  Als senior (solution) architect van het team Generieke Services binnen de Agile Release Train Gegevens & Berichten, ben je betrokken bij het...

 • Implementatie Expert Business Process , Visual Gates & Gos

  Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Implementatie Expert Business Process , Visual Gates & Gos Startdatum: 16-11-2020 Einddatum:...

 • Senior Architect

  Context: De voorzieningen van Logius zijn onderdeel van de Generieke Digitale Basisinfrastructuur (GDI) van de digitale overheid. De sturing op...

Support ictjobs.info!