Solution architect en ontwikkelaar

Achtergrond opdracht: Binnen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn de afgelopen jaren applicaties in gebruik genomen voor een monumentregistratiesysteem (MRS), een archeologisch informatiesysteem (Archis) en een systeem voor subsidieverstrekking (MUS). Daarnaast is er een nieuw zaakgericht systeem in gebruik genomen waar nieuwe processen zoals Woonhuissubsidies, WABO adviesproces en Bruiklenen in zijn ingericht.De komende jaren staat in teken van de migraties van de "oude" systemen naar het nieuwe zaaksysteem van OpenText Suite 16 omzetten. De RCE zoekt dan ook een Solution architect die de lijnen daarvoor kan uitzetten én mee kan helpen aan de ontwikkeling daarvan. Werzaamheden Opstellen van PSA, Solution architectuur van de voorziening met alle facetten waarmee de RCE haar processen digitaliseert, ondersteuning biedt bij het digitaal werken en het berichten uitwisselvoorziening (koppeling met Generieke Digitale Infrastructuur overheid, GDI). Participeren in het Programma DDI om de belangen van RCE te vertegenwoordigen bij het neerzetten van het generiek platform waarop ook specifieke processen van RCE kunnen worden gerealiseerd. Opstellen van een aanpak voor de migratie naar Suite 16 en het uitvoeren daarvan Opstellen van een aanpak voor het digitaal uitwissel voorziening en de realisatie daarvan Inrichten van bedrijfsprocessen in de voorziening digitale processen/digitaal werken. Er wordt gewerkt met OpenText Appworks en Content Server 16 (en andere applicaties uit de OpenText Suite 16) Doorontwikkeling van klantportaal dat aansluit op OpenText Suite 16 Harde (knock-out) eisen: Afgeronde relevante HBO opleiding (Diploma) OpenText (Appworks 16/20 plus contentserver) Minimaal 5 jaar ervaring met (migratietrajecten van) OpenText Suite en het digitaliseren van processen in OpenText Appworks binnen de overheid. Minimaal 3 jaar ervaring met basisregistraties, zoals BAG, BRK. Minimaal 3 jaar ervaring met het inrichten van klantportalen/aanvraagvoorzieningen die aansluiten op een zaakgericht systeem incl DigiD en koppelingen basisgegevens zoals BAG. Aanvullende kennis Ervaring met het werken in Agile omgevingen; Ervaring met bedrijfsprocessen voor archeologie, monumenten-registratie en subsidies (geen vereiste); Kennis van Mule ESB; Kennis Linked Data en aanverwante (rijksoverheid) standaarden; Ervaring met security (BIO/normenkader logius. Competenties : Analytisch, accuraat en flexibel; Sterk in visuele communicatiemiddelen en servicegericht richting programma/projectmanagement; Complexe onderwerpen eenvoudig maken en uitleggen en overtuigend en tevens goed kunnen luisteren. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is onderdeel van het ministerie van OCW. De RCE is een moderne kennisorganisatie, opererend vanuit het publieke belang, met hoogwaardige kennis over erfgoed én proceskennis. We werken vanuit een unieke positie: op het snijvlak van kennis en wetenschap, beleid en praktijk. Wij voeren de wet- en regelgeving van de rijksoverheid uit op het terrein van de erfgoedzorg. En ontwikkelen toepasbare kennis en kennisproducten die in de vier domeinen (Monumenten, Archeologie, Roerend Erfgoed en Historisch Landschap), zowel nationaal als internationaal, inzetbaar zijn. We werken vanuit een erfgoedbrede, integrale benadering.   Onze bodem is een archief dat we willen bewaren als bron van ons verleden en voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast streeft de Rijksdienst naar het behoud van een representatief deel van de archeologische resten in Nederland. Dat gebeurt via beschermingsprogramma's en het verlenen van vergunningen en subsidie.   Om het erfgoed te behouden en te ontwikkelen zetten we onze vakkennis, wettelijke instrumenten, advies- en overtuigingskracht en informatietechnologie in. Kennis is ons kapitaal: zo geven wij de toekomst een verleden. Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.

Top Viewed Jobs

Support ictjobs.info!