Senior IT Consultant

Senior IT Consultant

Achtergrondopdracht:
De IT consultant als bruggenbouwer
De IT consultant legt de verbinding tussen de business en het ICT bedrijf door zich samen met vertegenwoordigers van de business te verdiepen in de ‘wat’ vraag en de meerwaarde van de ICT daarbinnen te verduidelijken. De IT consultant scherpt daarmee de ‘wat’ vraag in dialoog met de businessvertegenwoordiging verder aan en vertaalt deze vervolgens naar richtinggevend ICT advies dat aansluit bij de behoefte van de business (business-IT alignment).

De IT consultant als onafhankelijke adviseur
De IT consultant, als vertegenwoordiger van het ICT bedrijf, is onafhankelijk in haar oordeel en gericht op de behoefte van de business. Waar mogelijk (toepasbaar en opportuun) trekt de IT consultant het betreffende vraagstuk/oplossingsrichting breder dan één divisie of afdeling, naar een ‘generieke’ ICT oplossing voor het UWV.

De IT consultant als sparringpartner van de projectmanager
De IT consultant adviseert en ondersteunt projectmanagers ten behoeve van gericht en doeltreffend projectmanagerschap. Dit doet de IT consultant door in het voortraject van een project de uitgangspunten en ontwikkeldoelstellingen van het project scherp te stellen en deze vervolgens tijdens het project te borgen.

Opdrachtbeschrijving:
- Faciliteert het verdiepen van kennis en de beeldvorming omtrent ICT-mogelijkheden bij de business. Verzorgt op aanvraag of eigen initiatief op alle niveaus binnen UWV voorlichting over ICT-mogelijkheden. Betrekt zonodig in- of externe deskundigen.
- Werkt in het voortraject van opdrachten aan de structurering van complexe en/of ongestructureerde vraagstukken met een belangrijke ICT-component.
- Ondersteunt business bij de uitvoering van opgelegde taken middels het beschikbaar stellen van met name de benodigde ICT-inzichten.
- Organiseert in de opdrachtsgevingsfase afstemming tussen ICT-competenties binnen UWV om tot een eenduidig ICT-antwoord richting de afnemer te komen.
- Vertaalt in samenwerking met de opdrachtgever verkregen inzichten naar praktische en snel uitvoerbare realisatietrajecten.
- Adviseert CIO-O ten aanzien van bruikbaarheid van architectuur-kaderstelling en methoden en technieken, c.q. de wenselijkheid van aanpassingen daarin.
- Neemt deel aan- of initieert kennisnetwerken. Onderhoudt relaties met externe ICT-gerelateerde professieterreinen om de kennis up to date te houden. Stemt ontwikkelingen af met interne management niveaus op tactisch/strategisch niveau.
- Signaleert belangrijke kennisontwikkelingen voor en binnen UWV en vertaald deze naar kansen en mogelijkheden binnen UWV.
- Draagt actief bij aan de kennisborging binnen Business Services.
- Coacht (aankomend) IT consulenten. Functioneert daarbij als vraagbaak en draagt actief bij aan de kwaliteit van de medior IT Consultants.
- Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling en loopbaan.
- Werkt aan zijn gezondheid en motivatie.
- Levert als teamspeler een actieve bijdrage aan de resultaten van het team, de afdeling/divisie/UWV
- Is aanspreekbaar op eigen functioneren en spreekt anderen aan op hun functioneren.

Activiteiten waaraan de PeopleSoft Consultant actief een bijdrage zal gaan leveren c.q. uitvoeren:
- Advies en configuratie van een zandbak PeopleSoft 9.2/8.55 omgeving
- Architectuurschets en beheer-/inrichtingsplan voor Upgrade-omgeving inclusief inrichting van Oracle ElasticSearch, Deployment middels PUM, aansluiting op ChangeAssistent; optioneel daarin meegenomen wat extra nodig is voor het leggen van fundament voor toepassen van MQ message-queues en de haalbaarheid om één of meerdere instanties (KG,GG en/of HCM) samen te voegen.
- Advies voor de migratie aanpak en inzicht in de (architectuur) technische impact van de aanpak;
- Configureren van de nieuwe PeopleSoft 9.2/8.55 upgrade-omgeving op zo recent mogelijke stack (VM-Ware, AIX, Tuxedo, webserver en DB)
- Inschatting van de doorlooptijd van de upgrade per systeem, uitgesplitst naar projectfasen;
- Lijst opstellen van het maatwerk en de migratie aanpak van het maatwerk;
- Lijst opstellen van maatwerk dat kan worden vervangen door standaard 9.2 functionaliteit;
- Lijst van achterstallige/ontbrekende producten die moeten worden opgeleverd om de upgrade volgens geldende ERP CC toolbox (wijzigings)procedure, uit te kunnen voeren;
- Advies voor de migratie aanpak en inzicht in de (architectuur) technische impact van de aanpak;
- Participeren in de uitvoering van de feitelijke upgrade met in productiename en nazorg.

Eisen:
- U dient één referentie van een relevante opdracht in.
Deze moet u opnemen in uw cv en als één document uploaden. U vermeldt opdrachtgever, telefoonnummer, begin/einddatum (niet ouder dan 1 jaar), uur per week, omschrijving werkzaamheden en resultaat.
- Het CV moet volledig in het Nederlands zijn en maximaal 7 pagina's.
- WO werk- en denkniveau
- Communicatieve vaardigheden
- Consultancy vaardigheden
- Bekend met en kunnen toepassen van (IT) modellen, concepten en achtergronden
- Conceptualisatie vaardigheden
- Bekend met de inzet van innovatietechnieken
- Bekend met het aansluiten op corporate standaarden

Ervaring:
- Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in ICT omgevingen
- Ruime ervaring in het werken in grote administratieve organisaties
- Ervaring in het werken in politiek gevoelige omgevingen
- Ervaring met coaching
- Aantoonbare bijdrage aan organisatievernieuwingen

Wensen:
- Aantoonbare hands-on werkervaring met upgrade van Peoplesoft FSCM en HCM van 9.1/8.51 naar 9.2/8.55 binnen een grote complexe organisatie met meer dan 5000 werknemers. Dit dient duidelijk in uw cv naar voren te komen.
- Aantoonbare Architectuurkennis van PeopleSoft 9.2 HCM/FSCM, PeopleTools 8.55, PUM, CA en ElasticSearch dient duidelijk uit het cv te blijken. Dit dient duidelijk in uw cv naar voren te komen.
- Aantoonbare werkervaring met het inrichten van het deploymentproces middels PeopleSoft Upgrade Manager en Change Assistent dient duidelijk uit het cv te blijken; de configuratie van Oracle ElasticSearch
- Aantoonbare werkervaring met Oracle versies 11 en 12 databases en SQL dient duidelijk uit het cv te blijken.
- Aantoonbare werkervaring met upgrades van pakketsoftware binnen een grote complexe organisatie met minimaal 5000 werknemers.
- Kennis van PeopleSoft Integration Broker voor inrichting koppelingen met externe applicaties.
- U dient minimaal twee referentie's van een relevante opdracht in. Deze moet u opnemen in uw cv en als één document uploaden.
- Leverancier verklaart – evenals UWV – een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist aantoonbaar per openbaar vervoer of ongemotoriseerd van woning naar werk voor ten minste 80% van de reisafstand.

Plaats van uitvoering: UWV te Amsterdam.
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja.
Startdatum: 01-09-2017.
Projectduur: Initieel 01-07-2018, Optie op verlenging: Ja.
Aantal uren per week: 40 uur.
All-in uurtarief (inclusief reis-, verblijfs- en parkeerkosten, excl. BTW): Zo scherp mogelijk.
Datum geplande intakegesprek: Nader te bepalen.
Sluitingsdatum van deze aanvraag: 18-08-2017 aanleveren voor 16:00 uur.

Top Viewed Jobs

 • MicroStrategy Developer

  MicroStrategy Developer Availability: permanent employment Location: Vienna, Austria Jobnr.: 116710 For our client in Vienna, ...

 • Applicatie Ontwikkelaar

  De functie: Als ontwikkelaar analyseer, ontwerp, bouw, test en documenteer je software (op basis van functionele specificaties). Dit doe je met...

 • Scrum Master

  Scrum Master We are looking for a Scrum Master for one of our partners in the airline industy. This partner has the ambition to become the digital...

 • Front-End Angular Developer

  Over de functie: Je bent diegene die collega’s meeneemt in de Angular 4 ontwikkelingen en daar ook trainingen in geeft. Tevens helpt bij het...

 • Sr. Business- / Test Analyst

  Your responsibilities • Requirements definition • Conducting impact analysis • Describe user stories, use cases, functional designs...

 • Technisch Applicatiebeheerder

  Aanvraag 20121394 Tijdelijke inhuur Voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn wij op zoek naar een Technisch Applicatiebeheerder. De...

Support ictjobs.info!