Technisch Architect 2FTE

Technisch Architect 2FTE

Achtergrondopdracht:
Beschrijving Opdrachtgever
De Justitiële Informatiedienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk door digitale justitiële informatie voor de ketenpartners te ontsluiten: veilig, op tijd, op maat en op niveau. Zij faciliteert daarmee de informatie-uitwisseling in de keten en biedt een actieve ondersteuning aan ketenwerkprocessen. Tijdige en juiste informatie voor de partners maakt rechtspleging effectiever en efficiënter wat uiteindelijk bijdraagt aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Beschrijving directie/afdeling
Binnen de Justitiële Informatiedienst is de Directie Technologie onder andere verantwoordelijk voor:
- De ontwikkeling van nieuwe en verbetering van bestaande systemen alsmede applicatief onderhoud.
- Het beheer van de technische infrastructuur, de bedrijfsapplicaties en databases.
- De informatie-uitwisseling van documenten/gegevens tussen ketenpartners binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Op dit moment dient voor de uitvoering van een aantal programma’s en projecten een technische realisatie architectuur (gebieden: applicaties/gegevens/infrastructuur) neergezet te worden. Gezien de noodzaak om vóór 01 januari 2018 een concreet beeld te hebben, bestaat de behoefte aan een tweetal architecten als aanvulling op het ingestelde kernteam ‘Technische Realisatie Architectuur Justitiële Informatiedienst’. In eerste instantie zal op basis van deze architectuur de vernieuwing van de kernsystemen van de Justitiële Informatiedienst (Programma Vernieuwing Kernsystemen, PVK) worden vormgegeven. Hierbij wordt gestart met het Justitieel Documentatie Systeem. Via het JDS voorziet Justid haar ketenpartners van historische en actuele informatie over personen en zaken in de strafrechtsketen. Het betreffen misdrijven en een groot aantal overtredingen.

Opdrachtbeschrijving:
Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
De (technisch) architect zal opereren op de snijvlakken van applicaties, gegevens en infrastructuur.
Hij/zij zal mede verantwoordelijk zijn voor de vertaling van de doelarchitectuur (processen, producten, diensten, informatie- en applicatiefuncties) naar een applicatiestructuur en infrastructuur, die:
- De huidige en de toekomstige dienstverlening ondersteunt op het vlak van het bijhouden van registers, informatieverstrekking naar functionarissen/deskundigen, actief informeren van belanghebbenden en het doorvoeren van data analyses.
- Flexibel is t.a.v. uitbreidingsmogelijkheden op het vlak van producten/diensten en capaciteit.
- Ondersteuning biedt aan het snel ontwikkelen en in productie (kunnen) nemen van applicatiecomponenten.
Bij dit laatste moet met name gedacht worden aan het agile ontwikkelen (Scrum / DevOps), continuous delivery/integration en automatisch testen.

Het geheel wordt aangeduid als de Technische Realisatie Architectuur Justid (TRAJect).

Eisen:
- Het CV is maximaal 5 pagina’s lang en geschreven in de Nederlandse taal.
- Kandidaat is beschikbaar voor minimaal 36 uur per week voor de periode tot einde 2017.
- Kandidaat heeft een afgeronde opleiding HBO of WO.
- Kandidaat overlegt indien hij wordt uitgenodigd voor het Interview Kopie van het diploma
- Kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar recente ervaring als architect op technisch vlak.
- Kandidaat is per 11-9-2017 beschikbaar en tevens beschikbaar op de data van het Interview (zie planning)
- Kandidaat heeft een TOGAF Certificering.
- Kandidaat heeft een Archimate Certificering.

Wensen:
- Ervaring met TOGAF
- Ervaring met Archimate
- Ervaring op het gebied van applicatie-integratie.
- Ervaring op het vlak van Service Oriented Architecture (SOA) en de toepassing van (micro)services.
- Ervaring met de integratie van systemen en data op basis van een integratielaag (Servicebus / API Gateway).
- Ervaring met het opbouwen van schermen en het aanleveren van informatie op basis van interfaces, gebaseerd op webservices en REST(full) services.
- Ervaring met Event Driven Design en processing (eventueel in combinatie met CQRS).
- Ervaring met authenticatie en autorisatie op diverse niveaus (applicatie, data, infrastructuur).
- Ervaring met verschillende typen databases (Relationeel, NoSQL, Graph Database, Key Value store).
- Ervaring met infrastructurele diensten op basis van cloud-computing, Software As A Service (SAAS), Platform As A Service (PAAS) en Infrastructure As A Service (IAAS).
- Ervaring met gebruik van canonieke datamodellen.
- Ervaring met flexibele en snelle opleveringen van functionaliteit (Continuous Development, Continuous Deployment en Automatisch Testen).

Plaats van uitvoering: Almelo
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Startdatum: 11-09-217
Projectduur: 31-12-2017, Optie op verlenging: Ja.
Aantal uren per week: gemiddeld 36 uur per week
All-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: Nader te bepalen
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 28-08-2017 aanleveren voor 12:00 uur

Top Viewed Jobs

  • Senior ICT Architect, Amersfoort

    Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior ICT Architect. Omschrijving Opdracht: De werkzaamheden worden verricht binnen de...

  • Ontwerper, Soesterberg

    Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Ontwerper. De Opdrachtgever: DMO/Operations is een full-service ICT-bedrijf dat sinds...

Support ictjobs.info!