Transitiecoordinator Sint Eustatius en Saba

Transitiecoördinator Sint Eustatius en Saba

Achtergrond
In de afgelopen drie jaar hebben de scholen op Sint Eustatius, met ondersteuning van het ministerie van OCW, de afdeling Onderwijs van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN/OCW) en diverse andere organisaties, hard gewerkt om de transitie naar het Engels als instructietaal en het Nederlands als sterke vreemde taal vorm te geven. Er is onder andere gewerkt aan curriculumontwikkeling, bijscholing van docenten en ontwikkeling van materiaal voor het Nederlands als vreemde taal. Dit gehele traject is ter plaatse gecoördineerd door de transitiecoördinator, die door OCW tijdelijk was aangetrokken voor de periode 1 september 2014 tot 1 september 2017. Dit traject vond plaats in het kader van de Onderwijsagenda Caribisch Nederland ‘Samen werken aan kwaliteit’ 2011-2016.

Aanleiding
In augustus 2014 heeft het ministerie van OCW vastgesteld dat de transitie naar het Engels als instructietaal en het Nederlands als sterke vreemde taal diverse aspecten omvat, waaronder:

A. Uitwerking plan van aanpak en aanstellen
transitiecoördinator.
B. Ontwikkeling van een methode voor Nederlands als
vreemde taal.
C. Bijscholing van docenten in het Engels..
D. Curriculumontwikkeling primair onderwijs, voortgezet
onderwijs en mbo, en vormgeving beroepsgerichte stroom.
E. Ontwikkeling van een programma voor vertrekkende
studenten.

De totale transitieperiode was ingeschat op zeven schooljaren: van september 2014 t/m juni 2021. De inschatting in 2014 was dat het zwaartepunt van de transitie in de eerste drie jaren zou liggen, waarin de meeste deelprojecten moesten worden afgerond.
De transitiecoördinator zou daarom worden ingezet voor deze eerste drie jaren, dus van september 2014 t/m september 2017.
In deze periode moesten de volgende resultaten worden bereikt:
- Alle deelprojecten met uitzondering van de
curriculumontwikkeling zijn afgerond.
- De transitie is doorgevoerd tot en met het tweede jaar van
het voortgezet onderwijs.
- Alle betrokken partijen zijn in staat om gezamenlijk de
transitie (t/m juni 2020) af te ronden. Dit betekent dat zij
voldoende expertise hebben en dat zij een stevig,
functionerend samenwerkingsverband hebben.

De eerst twee resultaten zijn behaald. Ook in de curriculumontwikkelingen zijn flinke stappen gezet, met name in het primair onderwijs. In het voortgezet onderwijs en mbo zijn de voorbereidingen gestart voor de invoering van de Engelstalige onderwijs- en examensystematiek van de Caribbean Examination Council (CXC) op Sint Eustatius en de uitbreiding van de CXC-programma’s op Saba.
Aan het derde resultaat wordt momenteel nog gewerkt.

Voor de periode 2017 tot en met 2020 is het doel tweeledig:
- Borging van de taaltransitie, dat wil zeggen borgen van het
Engels als instructietaal en het Nederlands als vreemde taal
in het gehele onderwijs op Sint Eustatius (en Saba). Het
beoogd effect van de wijziging van de instructietaal en
invoering van Nederlands als sterke vreemde taal is dat alle
leerlingen beide talen beter leren beheersen en dat de
leerprestaties van de leerlingen over de hele linie
verbeteren.
- Invoering van de Engelstalige onderwijs- en
examensystematiek van de Caribbean Examination Council
op Sint Eustatius en Saba (voor zover dat op Saba nog niet
het geval is). Het beoogd effect van de invoering van de
CXC-systematiek is dat alle leerlingen voldoende kennis en
(beroeps)vaardigheden hebben, waardoor zij goed zijn
voorbereid op vervolgonderwijs, de beroepspraktijk en de
arbeidsmarkt in de regio, in Europees Nederland of elders.

Doel
Inmiddels is de Onderwijsagenda Caribisch Nederland 2011-2016 afgerond en is de Onderwijsagenda Caribisch Nederland ‘Samen werken aan de volgende stap’ 2017-2020 vastgesteld. Met deze agenda is een nieuwe fase in de ontwikkeling van het onderwijs in Caribisch Nederland begonnen.
Het accent ligt op het eigenaarschap van alle partijen en hun rol bij de onderwijsverbetering.
Dit is ook zichtbaar in de (taal)transitie op Sint Eustatius en Saba, waar RCN/OCW, schoolbesturen en de schoolleiding vanaf het schooljaar 2017-2018 een meer prominente rol zullen hebben.
Om hen goed toe te rusten voor deze rol is het belangrijk dat de transitiecoördinator haar kennis en ervaring zoveel mogelijk overdraagt aan RCN/OCW, schoolbesturen en de schoolleiding. Om deze overdracht mogelijk te maken wordt deze aanvullende opdracht voor de periode van 1 september 2017 tot en met 31 december 2017 uitgezet.

Opdrachtomschrijving/werkpakket
De transitiecoördinator draagt in de periode september 2017 t/m december 2017 de taken in het kader van het transitieproces over aan RCN/OCW, de schoolbesturen en de schoolleiding op Sint Eustatius en Saba.

Dit betekent dat de transitiecoördinator de volgende taken overdraagt aan RCN/OCW voor het proces in zijn geheel:

- Centrale aanspreekpunt voor het transitieproces voor alle
onderwijsinstellingen en andere betrokken organisaties op
Sint Eustatius en Saba, zowel inhoudelijk als procesmatig.
- Bewaken van de voortgang van het transitieproces en van
de deelprojecten en van de kosten.
- Zorgen voor samenhang en overzicht in het gehele proces
en zorgen voor samenhang met de andere, gerelateerde
activiteiten die gaande zijn binnen en buiten het onderwijs
op Sint Eustatius en Saba en waar nodig een stimulerende
of bemiddelende rol spelen.
- Transparantie naar alle betrokkenen en zorgen voor
constructieve communicatie met de bevolking en andere
betrokkenen.
- Adviseren van het ministerie van OCW ter voorbereiding
van besluitvorming en leveren van input voor de
aanpassing van de wet- en regelgeving, die door het
ministerie van OCW wordt voorbereid.
- Contacten onderhouden met de andere (ei)landen binnen
het Koninkrijk en in de Caribische regio en uitwisselen van
kennis en ervaringen.
- Oplossen van operationele knelpunten.

En dit betekent dat de transitiecoördinator de volgende taken overdraagt aan de schoolbesturen en de schoolleiding voor de processen binnen de scholen:
- Centrale aanspreekpunt voor het transitieproces voor alle
betrokkenen binnen de scholen, zowel inhoudelijk als
procesmatig.
- Bewaken van de voortgang van het transitieproces en van
de deelprojecten en van de kosten binnen de scholen.
- Zorgen voor samenhang en overzicht in het gehele proces
en zorgen voor samenhang met de andere, gerelateerde
activiteiten die gaande zijn binnen de scholen en waar
nodig een stimulerende of bemiddelende rol spelen.
- Transparantie naar alle betrokkenen binnen de scholen en
zorgen voor constructieve communicatie met o.a. de
ouders van de leerlingen.
- Leveren van input voor de aanpassing van de wet- en
regelgeving, die door het ministerie van OCW wordt
voorbereid.
- Contacten onderhouden met andere scholen binnen het
Koninkrijk en in de Caribische regio en uitwisselen van
kennis en ervaringen.
- Oplossen van operationele knelpunten binnen de scholen.

Daarnaast draagt de transitiecoördinator in deze periode zoveel mogelijk kennis over de transitie over aan RCN/OCW, de schoolbesturen, de bestuur coach, de schooldirecteuren en de door de twee VO-scholen aan te stellen implementatiecoördinator (CXC-expert).

Resultaatgebied & verantwoordelijkheden
Zie hierboven

Functie-eisen
- Ervaring met het taaltransitieproces op Sint Eustatius en de
wijziging van de onderwijssystematiek op Sint Eustatius en
Saba naar de systematiek van de Caribbean Examination
Council.
- Een academisch denk- en werkniveau.
- Tenminste vijf jaar aantoonbare ervaring met coördinatie
van onderwijsverbetering in de Caribische regio.
- Ervaring met projectmanagement, waaronder de financiële
beheersing van projecten.
- Bij voorkeur ervaring met de onderwijssystematiek van de
Caribbean Examination Council en de in de regio
beschikbare methodes en materialen.
- Voldoende inhoudelijke kennis van onderwijsprocessen en
curricula om een goede gesprekspartner te zijn voor de
betrokkenen op Sint Eustatius en Saba, de uitvoerders van
de deelprojecten en het ministerie van OCW.
- Besef van en gevoel voor de context en schaal van Sint
Eustatius en Saba en voor de beleidsmatige en politieke
context in Nederland.

Vereiste vaardigheden en competenties
- Zelfstandigheid en sterk gevoel van verantwoordelijkheid.
- Gericht op samenwerking, goede communicatieve en
analytische vaardigheden.
- Goede beheersing van het Nederlands en het Engels, zowel
mondeling als schriftelijk.

Functie-wensen
- Ervaring met onderwijs in een tweetalige of anders dan
Nederlandstalige omgeving.

Bent u de kandidaat die we zoeken?
Dan ontvangen we graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
18 augustus 2017 voor 10.00 uur het volgende:
- Uw CV in Word met initialen en geboortedatum;
- uw motivatie waarom u de beste kandidaat bent
- uw uurtarief excl. reis- en verblijfkosten, excl. BTW.
- uw beschikbaarheid en eventuele vakantieplannen.
Richttarief per uur € 20-24 excl. BTW.

Goed om te weten:
De kandidaat dient zelf de reis en het verblijf te regelen.
Eventuele verblijfsvergunningen dient te kandidaat zelf te verzorgen.
De kandidaat mag al woonachtig zijn in het Caribisch gebied.

Eventuele selectiegesprekken zullen plaatsvinden in week 34.
Startdatum: 1 september 2017
Einddatum: 31 december 2017
Verlenging: maximaal één maal met een
periode van vier maanden
Aantal uren per week: 16
Functieniveau: n.v.t.
Opleidingsniveau: HBO/WO
Standplaats: Sint Eustatius / Saba / Sint
Maarten

Top Viewed Jobs

 • Projectleider integratie sharepoint HPRM

  Opdracht voor Projectleider integratie sharepoint HPRM in Den Haag voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.

 • Data Engineer

  Voor mijn klant gevestigd in Rotterdam ben ik per direct op zoek naar een ervaren Data Engineer. Verantwoordelijkheden: - Het ontsluiten van...

 • Senior React native developer

  Attention develpers! For one of Spilberg's trusted clients I am in search for a React native developer. This international giant is constantly...

 • Functioneel beheerder Salesforce

  Rol: Functioneel beheerder Salesforce Type inzet: Tijdelijke inzet Locatie: Amsterdam Start: zsm Uren per week: 40 uren p.w. Duur van de inzet: 3...

 • VB.NET/ASP.NET Devloper

  VB.NET Developer/Programmer urgently required on a contract basis in Leeds. The ideal candidate will be working with VB.NET and ASP.NET Web Forms...

 • Test Automation Engineer

  Voor onze klant in de omgeving van Utrecht zijn wij op zoek naar een Senior Test Automation Engineer met ervaring in het automatisch testen van...

Support ictjobs.info!