Senior IAM Consultant

Omschrijving De IAM consultant heeft tot taak de IAM processen voor autorisatiebeheer op te stellen en af te stemmen met de stakeholders binnen het ministerie. Daarnaast zal de IAM consultant generieke templates en werkwijzen ontwikkelen voor autorisatiematrices en andere IAM instrumenten. De business (systeemeigenaren, ISOs en functioneel beheer) moet geholpen worden met het uitwerken van een RBAC model voor de business applicaties in scope. Processen en werkwijzen moeten geborgd worden in de organisatie en gedefinieerde rollen en beheer- en verificatieprocessen moeten opgenomen worden in de IAM tooling van het ministerie. Eisen Afgeronde HBO/WO opleiding Aantoonbare IAM kennis (IAM processen / organisatie en IAM functionaliteiten en systeemketens) Minimaal 4 jaar hands on ervaring met IAM implementaties (incl. rolmodelleren) Wensen Ervaring met IAM implementaties bij rijksoverheid Kennis van DirX (Atos) Ervaring met SSC-ICT (leverancier van Active Directory en beheer op netwerkschijven en de mailomgeving) en P-Direkt (HR bronsysteem) op het gebied van identity management voor interne medewerkers Kennis en ervaring met IAM implementaties binnen complexe IT omgevingen (incl. outsourcing partners) Opdrachtgever Het Ministerie van Financiën bewaakt de schatkist en werkt aan een financieel gezond Nederland. Financiën ziet toe op een verantwoorde en doelmatige besteding van overheidsmiddelen, maakt regels voor een stabiel financieel stelsel en ziet toe op de kwaliteit van financiële instellingen. Directie bedrijfsvoering/ eenheid Informatisering/ team IT-specials Het beleidsdepartement van ministerie is vanuit de CIO Office een project aan het opstarten voor de invoering van RBAC op haar meest kritieke systemen. Er is IAM tooling beschikbaar en deze wordt momenteel ingezet voor het beheer van de identity life cycle voor interne en externe medewerkers. Het IAM processen- en tooling landschap van het ministerie gaat uitgebreid worden om het beheer op, en de verificatie van applicatieautorisaties te verbeteren. Daarbij hoort vanzelfsprekend dat ook de verantwoordelijkheden belegd worden binnen de organisatie, zowel bij de 1e als bij de 2e lijn. Daarnaast zal ook het beheer op werkplek gerelateerde autorisaties, zoals toegang tot mailboxen en netwerkschijven, verbeterd worden.

Top Viewed Jobs

Support ictjobs.info!