Online formulieren Ontwikkelaar

In jouw rol als formulieren-ontwikkelaar zul je specifiek werken aan het migratietraject naar de Open Source applicatie ‘Open Formulieren’. Dit migratietraject is een voorwaarde om vernieuwing in aanvraagprocedures mogelijk te maken en moet in 2024 afgerond worden.
De formulieren bevatten vaak een complexe flow, koppelingen met externe applicaties zoals DigiD, E-herkenning, KvK, Ogone en zaakafhandelsystemen, en moeten heel zorgvuldig opgeleverd worden...

Top Viewed Jobs

Support ictjobs.info!