Senior beheer medewerker BI

Het BI-DataWareHouse (DWH) team valt binnen het IT-domein Data en Integratie (D&I) en is verantwoordelijk voor alle IT-innovatie en beheer op het datawarehouse-platform van de opdrachtgever. Het team werkt scrummatig volgens de Agile-werkwijze. Het team werkt voor diverse opdrachtgevers uit de Business; de activiteiten zijn daardoor divers. Als teamlid werk je nauw samen met  je overige teamleden, IT-collega’s van de andere IT-domeinen en natuurlijk de interne klanten/ opdrachtgevers van de diverse businessafdelingen zoals Commercie, Customer Services en Finance. Een belangrijke doelstelling voor de komende jaren van het team is het verder ontwikkelen en uitdragen van het data- en integratieplatform binnen de opdrachtgever. Dit platform zorgt ervoor dat de Business op een optimale wijze de toegevoegde waarde uit de beschikbare data kan benutten om haar bedrijfsdoelstellingen te halen. Belangrijke speerpunten voor het team zijn hierbij: Bronontsluiting, Selfservice Analytics en Integraal Klantbeeld. Specifieke werkzaamheden:
Proactief beheren van het DWH platform Incidenten afhandeling Verbetervoorstellen maken/realiseren naar aanleiding van incidenten Kennisdelen en vastleggen van beheerstandaarden Naar productie brengen en beheren DWH-functionaliteit Ontwikkelen en testen van gewenste functionaliteit in een DWH-omgeving 
Beheer DWH platform Het zodanig beheren van de DataWareHouse-omgeving dat de omgeving stabiel is en een goede performance heeft. Het streven is dat er zo min mogelijk incidenten zijn. Hiervoor is het noodzakelijk om pro-actief met verbetervoorstellen te komen en deze zo nodig ook zelf uit te voeren.  

Top Viewed Jobs

Support ictjobs.info!