Database Administrator

• Bewaakt de kwaliteit van functionele en/of technische ontwerpen d.m.v. kwaliteitscontroles aan de hand van (architectuur) standaarden en richtlijnen van het Ministerie van Justitie • Toetst en produceert technische documentatie van architectuur, applicaties en installaties, conform noodzakelijke kwaliteitsnormen • Voert impactanalyses uit en verricht applicatie monitoring en auditing van de toegewezen applicaties op applicatiegebruik en aanwezige beschikbaarheid-, capaciteit- en prestatieniveaus • Neemt deel aan projecten en bijhorende overlegstructuren, in- en extern • Levert periodieke rapportages, in de lijn en aan projecten m.b.t. de complete prestatie van de toegewezen applicaties • Adviseert en realiseert adviezen m.b.t. nieuwe versies e.a. gewenste of noodzakelijke aanpassingen t.a.v. de softwareproducten en infrastructuurcomponenten • Geeft realistische, onderbouwde en verantwoorde planningen af t.a.v. te verrichten werkzaamheden • Lost systeemstoringen en problemen in samenwerking met interne en externe partijen op • Voert noodzakelijke testen uit in de verschillende IND OTAP omgevingen • Zorgt voor adequate en relevante informatie-uitwisseling met collega’s • Verricht op verzoek beschikbaarheidsdiensten, heeft standplaats Den Haag, is bereid om t.b.v. werkzaamheden meerdere IND-locaties in Nederland te bezoeken • In het kader van releases is het noodzakelijk dat er regelmatig in de weekenden dient te worden gewerkt. De medewerker wordt variabel ingezet voor de weekend werkzaamheden. Deze weekend werkzaamheden worden in een tijdswindow van 06:00 tot 20:00 uur ingepland. Tevens wordt er ook regelmatig in de avonduren gewerkt. Deze uren kunnen gecompenseerd worden • Bereid deel te nemen aan beschikbaarheidsdiensten • Teamspeler

Top Viewed Jobs

Support ictjobs.info!