Informatie Analist

De Proces/ Informatieanalist draagt zorg voor de vertaling van de behoefte van de consulaire dienstverlening naar een passende informatievoorziening en het vormgeven van de inrichting van informatiesystemen van de directies door het uitvoeren van een analyse van de werkprocessen. De Proces/ Informatieanalist wordt ingezet in het vernieuwingsprogramma binnen de directie DCV. Belangrijkste werkzaamheden: • Ontwikkelt, implementeert en ondersteunt programmabrede producten en processen in de informatievoorziening. • Voorziet, onderkent en vertaalt de behoeftes van de business naar bruikbare IV- oplossingen. • Definieert de behoeftes van de business in heldere requirements en levert op basis hiervan de input voor Programma’s van Eisen. • Analyseert bedrijfsprocessen en informatiestromen binnen het programma met het oog op potentiële Business Proces Redesign trajecten en/of aanpassingen van informatiesystemen. • Is belast met en onderhoudt relaties met interne BZ onderdelen en externe leveranciers. • Maakt onderdeel uit van het programmateam en levert daarin een constructieve bijdrage. • Adviseert over de haalbaarheid van voorgestelde oplossingen en over de mogelijkheden tot vernieuwing. • Ondersteunen van de business bij het formuleren van functionele behoeftes die voortkomen vanuit aan het programma gerelateerde interdepartementale en internationale (EU) processen en bewegingen, opdat deze kunnen worden meegenomen in de producten en processen van de directie. • Stemt de producten af met de business architectuur (van zowel de domeinarchitectuur als enterprise architectuur)

Top Viewed Jobs

Support ictjobs.info!