Senior Project Management Ondersteuner

Het PMO team bestaat uit 12 medewerkers die projecten of programma’s ondersteunen. Als PMO' er adviseer je proactief en ben je verantwoordelijk voor het operationeel en tactisch ondersteunen van de project- of programmamanager bij de inrichting, uitvoering en bewaking van projecten of programma’s. Je bezigheden bestaan uit het opzetten van de projectplanningen, aansturen op de voortgang van één of meerdere projecten/projectonderdelen en het bewaken van de scope en budgetten van projecten. Je signaleert (proactief) knelpunten en denkt in oplossingen. Je werkt nauw samen met andere afdelingen (Control, Portfoliobureau, Porfolio- en Deliverymanagement) en draagt zorg voor een goede vertaling van ontwikkelingen die invloed hebben op het project. Bij de opstart van een programma kan het werkpakket ook bestaan uit het schrijven van programma-strategiedocumenten. Daarnaast speel je bij de afsluiting van een project een centrale rol bij het opleveren van een PER (projecteindrapportage); interviews voorbereiden en uitwerken, verzamelen van projectgegevens, sessies voorbereiden, maar ook de archivering van managementproducten ten behoeve van het definitief archief behoren tot jouw werkpakket. Takenpakket: • Adviseren bij de inrichting van project of programmadossier • Beheren van projectenlogs (risico-, wijzigingen-, issuelog) • Voorbereiden van PMT en stuurgroepvergaderingen • Inrichten en beheren van configuratiebeheer • Verantwoordelijk voor het organiseren van risicosessies • Projectgegevens vastleggen in SAP PPM • Voorstellen doen tav projectindeling in SAP PPM • Rapportages opstellen en inhoudelijk voorbereiden • Controleren van projecturen en –budget • Projectplanning bijhouden • Een bijdrage leveren aan de vormgeving van P3O • Voorbereiden van project eind rapportage (dmv interviews met projectleden)

Top Viewed Jobs

Support ictjobs.info!