Java Tester Senior

Testen van het nieuwe informatiesysteem Payment Factory. Dit systeem wordt ontwikkeld op zowel het platform Java (2 teams) als het platform Cobol (1 team). Naast testen wordt verwacht dat de werkzaamheden van de scrummaster worden uitgevoerd. Het huidige betalingsverkeer van de Belastingdienst ondervindt een aantal significante problemen: 1. Routering van betalingen gebeurd niet efficiënt. Er is veel handmatig werk waardoor vertraging in het verwerkingsproces ontstaat. 2. Uitvalbehandeling wordt versnipperd over meerdere systemen uitgevoerd en is daardoor niet efficiënt. Het is daarmee ook lastig om de burger te informeren over de verwerking van een betaling. 3. Inefficiënt betalingsverkeer. Door ingrijpende veranderingen (o.a. SEPA) en door de veranderende interne- en externe omgeving verloopt het huidige betalingsverkeer niet efficiënt en zijn aanpassingen kostbaar. De ambitie is om deze problemen op te lossen door de implementatie van een zgn. Payment Factory.

Top Viewed Jobs

Support ictjobs.info!