Business/Informatiearchitect

Functieomschrijving: De business/informatie architect werkt samen met de overige architecten onderdelen van de architectuur verder uit.. Hij ondersteunt de SCRUMteams in de Maakplaats die de procesflows inrichten in de nieuwe basisinformatievoorziening samen met een solution architect. Hij adviseert de programma-architect over onder meer verdere verbetering van de architectuur op gebieden van business- en informatie(voorzienings)architectuur en ontwerp, gegevensarchitectuur, kennisarchitectuur (regelmodel), product- en zaakarchitectuur. Taakomschrijving: Verder uitwerken van (delen van) de concern architectuur van de NVWA, voornamelijk de procesarchitectuur, de product- en zaakarchitectuur en kennisarchitectuur (regelmodel) Opstellen van project start architecturen, integreren van maakresultaten in de concern architectuur Ondersteunen van programma, Maakplaats en lijnorganisatie bij het toepassen van en werken onder architectuur Toetsen op de mate waarin concern architectuur gevolgd is, en oplossingsrichtingen aanreiken daar waar dat niet het geval is Aanbevelingen formuleren voor verdere verbetering van de concern architectuur Intercollegiale sparringspartner voor de leden van het SCRUM team en collega architecten Functie-eisen: Je beschikt over WO werk- en denkniveau (Master Bedrijfswetenschappen/Bedrijfskunde); Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met het opstellen en uitwerken van architecturen; Je hebt minimaal een jaar ervaring met het werken in Enterprise Architect; Je hebt minimaal een jaar kennis van en ervaring met zaakgericht werken; Je hebt minimaal vijf jaar kennis van en ervaring met gegevensmodellen (ERD/UML/objectoriented) en gegevenshuishouding (governance); Je hebt minimaal een jaar ervaring met Blueriq als architect of modelleur; Je bent in het bezit van SAFe 4 of hoger Certified Product Owner/Product Manager. Competenties: Samenwerken Communicatieve vaardigheden Pro-actief Overtuigingskracht Empatisch Analytisch Kritisch Georganiseerd, systematisch, ordelijk De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is ontstaan uit drie organisaties met elk hun eigen identiteit, taken, processen en systemen. In totaal kent de NVWA 23 toezichtdomeinen. Hoewel er verschillen zijn in aanpak, is de basis van het toezicht steeds hetzelfde. Echter de huidige procesinrichting verschilt sterk, niet alleen divisieoverstijgend maar ook binnen een divisie. Dit wordt ondersteund met een erfenis van verouderde systemen die onvoldoende samenwerken, wat tevens het beheer en onderhoud kostbaar maakt. Gezien bovenstaande problematiek moet de NVWA investeren in: Moderne op ICT gebaseerde geüniformeerde organisatieprocessen: deze systematiek moet de inspecteur in het veld ondersteunen en moet beter inzicht bieden in inspectietijd, inspectieresultaten, prestaties van de organisatie en andere managementinformatie, waardoor risicos eerder worden gesignaleerd. Het versterken van de informatiepositie van de NVWA, waardoor beter risicoanalyse en -management uitgevoerd kan worden. Het uitrusten van medewerkers met moderne apparatuur en goede verbindingen waarmee zij op gebruiksvriendelijke wijze bevindingen kunnen registreren en eerder vastgelegde bevindingen kunnen ophalen. Het opleiden van medewerkers om deze systemen goed te kunnen gebruiken. Om dit doel te bereiken is in 2014 het programma Blik op NVWA 2017 gestart. In de huidige programma fase worden eerder ontworpen uniforme processen (die zijn vastgelegd in de procesarchitectuur) gerealiseerd in de maakplaats. Hier worden de maakonderwerpen door middel van de Agile ontwikkelwijze SCRUM samengebracht en geïntegreerd op het gebied van zowel proces, inrichting en ICT-ondersteuning. Tijdens het maken is één van de activiteiten het uitdragen, actualiseren en onderhouden van de Concern Architectuur van de NVWA en het vanuit die architectuur ondersteunen van het programma bij het toepassen van de in de architectuur vervatte kaders, richtlijnen en principes. Het programma maakt daarbij onderscheid tussen architecten die de Concern architectuur maken en bewaken en solution architecten die de architectuur van de solution in lijn houden met de concern architectuur. Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.

Top Viewed Jobs

 • ICT medewerker Infra

  De dienstverlening binnen het team waarin u werkzaam zult zijn is opgebouwd rond een 1e en 2e lijn skilled servicedesk. Daarbij bestaat de 1e lijn...

 • Cloud Engineer

  Opdracht voor Cloud Engineer in Woerden voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.

 • Functioneel Beheerder AVG

  Functieomschrijving: De opdracht is tweeledig. Het AVG Meldingenregister wordt door verschillende ministeries (en onderdelen) gebruikt voor de...

 • Servicemanager

  Functieomschrijving: De Senior Servicemanager houdt zich bezig met het: uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve vraagprognoses en op basis...

 • Technisch systeembeheerder

  Wat vragen wij: Aan de hand van organisatie-, beveiliging- en technische behoefte requirements opstellen voor de infrastructuur van...

Support ictjobs.info!