Business/Informatie Architect

De business/informatie architect werkt samen met de overige architecten onderdelen van de architectuur verder uit.. Hij ondersteunt de SCRUMteams in de Maakplaats die de procesflows inrichten in de nieuwe basisinformatievoorziening samen met een solution architect. Hij adviseert de programma-architect over onder meer verdere verbetering van de architectuur op gebieden van business- en informatie(voorzienings)architectuur en ontwerp, gegevensarchitectuur, kennisarchitectuur (regelmodel), product- en zaakarchitectuur. Taakomschrijving • Verder uitwerken van (delen van) de concern architectuur van de NVWA, voornamelijk de procesarchitectuur, de product- en zaakarchitectuur en kennisarchitectuur (regelmodel) • Opstellen van project start architecturen, integreren van maakresultaten in de concern architectuur • Ondersteunen van programma, Maakplaats en lijnorganisatie bij het toepassen van en werken onder architectuur • Toetsen op de mate waarin concern architectuur gevolgd is, en oplossingsrichtingen aanreiken daar waar dat niet het geval is • Aanbevelingen formuleren voor verdere verbetering van de concern architectuur • Intercollegiale sparringspartner voor de leden van het SCRUM team en collega architecten

Top Viewed Jobs

 • ICT medewerker Infra

  De dienstverlening binnen het team waarin u werkzaam zult zijn is opgebouwd rond een 1e en 2e lijn skilled servicedesk. Daarbij bestaat de 1e lijn...

 • Cloud Engineer

  Opdracht voor Cloud Engineer in Woerden voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.

 • Functioneel Beheerder AVG

  Functieomschrijving: De opdracht is tweeledig. Het AVG Meldingenregister wordt door verschillende ministeries (en onderdelen) gebruikt voor de...

 • Servicemanager

  Functieomschrijving: De Senior Servicemanager houdt zich bezig met het: uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve vraagprognoses en op basis...

 • Technisch systeembeheerder

  Wat vragen wij: Aan de hand van organisatie-, beveiliging- en technische behoefte requirements opstellen voor de infrastructuur van...

Support ictjobs.info!