Business Analist

De gezochte analist/ontwerper zal de volgende werkzaamheden moeten verrichten.Het in kaart brengen van de impact die de invoering van de Omgevingswet heeft op RVO.Hiervoor is het nodig om impactanalyses te organiseren voor de relevante uitvoertaken (met beleid en JZ), Architectuur en ICT.Om zo, in samenspraak met de betrokkenen en het programma, te komen tot een zo realistisch mogelijke inschatting van de impact voor RVO.Analyseren van wijzigings-eisen of -wensen, komen met verwezenlijkbare oplossingen, documentatie bijwerken, testvoorbereiding en het opstellen van een AO en FO op basis van de geanalyseerde requirements.Bij gebleken geschiktheid kan analist ook op andere werkzaamheden worden ingezet. Hoofdstandplaats: Den Haag Extra standplaats: Assen, Utrecht, Zwolle, Roermond, Deventer De werkzaamheden worden met name verricht op de vestiging Den Haag. De kandidaat moet er rekening mee houden dat frequent reizen naar de overige vestigingen van RVO nodig is om daar werkzaamheden te verrichten.

Top Viewed Jobs

Support ictjobs.info!