IT architect infrastructuur & cloud

De werkzaamheden betreffen het tot stand komen van een High Level Design (HLD) t.b.v. de vernieuwing van een digitale recherche omgeving.Het huidige platform is ontworpen en gebouwd voor een aantal specifieke applicaties. Het concept is een aantal jaar geleden ontworpen met de visie dat het een vastgestelde (statische) productieomgeving zou blijven.FIOD én B/CIE hadden eerder aanvullende wensen naar functionaliteit(en). Meer mogelijkheden voor een ontwikkelomgeving en meer koppelingen en lagere beheer- en exploitatiekosten.Concreet betekend de opdracht dit het uitvoeren van verschillende (deel)onderzoeken en daarover aan het team rapporteren.Er volgt dan een discussie over de maakbaarheid en haalbaarheid waarna er besluit vorming zal plaatsvinden omtrent opnemen van de onderzoeksresultaten in het HLD. Op deze wijze zullen er elke week 2 onderwerpen (of bouwstenen) nader onderzocht worden. De werkzaamheden betreffen het tot stand komen van een High Level Design in een team van een 5-tal engineers/architecten/ontwerpers.  

Top Viewed Jobs

Support ictjobs.info!