Senior ICT projectmanager

Voor het Project Implementatie Kanalen Ondersteunende Applicaties Werkbedrijf (ontkoppeling van systemen) zijn we op zoek naar een senior ICT Projectmanager. De senior ICT projectmanager heeft als opdracht om het bestaande landschap van UWV Werkbedrijf te moderniseren van een traditionele SOA en bestaande databases uit legacy te ontkoppelen naar een miniservice architectuur, ontkoppeld op bedrijfsobjecten. Deze ontkoppeling in de techniek vindt plaats in een Agile-voortbrengingsproces, waarbij de miniservices gebouwd en beheerd worden door scrumteams.

Top Viewed Jobs

Support ictjobs.info!