Senior scrum master

Als Scrum Master ga je deel uitmaken van een enthousiast team van Scrum Masters en coaches en ga je meerdere teams begeleiden. Je bent bovendien voor de andere Scrum Masters sparringpartner. Wij zoeken een agilist(a) die ons wil helpen met het verder ontwikkelen van onze agile mindset. De Scrum Master is ervoor verantwoordelijk dat Scrum wordt begrepen en goed wordt uitgevoerd. Scrum Masters doen dit door ervoor te zorgen dat het Scrum Team zich houdt aan de Scrum theorie, praktijk en regels. De Senior Scrum Master is een dienend leider voor het Scrum Team. De Senior Scrum Master helpt diegenen buiten het Scrum Team te begrijpen welke van hun interacties met het Scrum Team behulpzaam zijn en welke niet. De Senior Scrum Master helpt iedereen deze interacties te veranderen om zo de waarde die door het Scrum Team wordt gecreëerd te maximaliseren. Scrum Master diensten aan de Product Owner: De Scrum Master dient de Product Owner op een aantal manieren, waaronder: • Het vinden van technieken voor een effectief Product Backlog management; • Het Scrum Team de noodzaak laten inzien om duidelijke en beknopte Product Backlog items te maken; • Inzicht verkrijgen in de product planning in een empirische managementomgeving; • Ervoor zorgdragen dat de Product Owner weet hoe de Product Backlog te ordenen zodat de maximale waarde verkregen kan worden; • Inzicht verkrijgen in en het beoefenen van agility;  • Het faciliteren van Scrum gebeurtenissen wanneer gevraagd of nodig. Scrum Master diensten aan het Ontwikkelteam De Scrum Master dient het Ontwikkelteam op een aantal manieren, waaronder: • Coachen van het Ontwikkelteam op het vlak van zelforganisatie en multidisciplinair werken; • Het Ontwikkelteam helpen bij het maken van producten van hoge waarde; • Het verwijderen van belemmeringen (‘impediments’) in de voortgang van het Ontwikkelteam; • Het faciliteren van Scrum gebeurtenissen wanneer gevraagd of nodig;  • Het coachen van het Ontwikkelteam in organisatorische omgevingen waarbinnen Scrum nog niet volledig is opgenomen en begrepen Het coachen van het Ontwikkelteam in het vinden en toepassen van good development practices om continuous delivery en incrementeel opleveren verder te brengen. Vervolg opdracht omschrijvng:Scrum Master diensten aan de Organisatie De Scrum Master dient de organisatie op een aantal manieren, waaronder: • Het leiden en coachen van de organisatie in haar Scrum adoptie; • Plannen van Scrum implementaties in de organisatie; • Helpen van medewerkers en belanghebbenden bij het begrijpen en doorleven van Scrum en empirische productontwikkeling; • Initiëren van veranderingen die de productiviteit van het Scrum Team verhogen; en, • Met andere Scrum Masters samenwerken om de effectiviteit van de toepassing van Scrum binnen de organisatie te verhogen.T ot slot: je herkent je in de eigenschappen van Barry Overeems “ great scrum master’. Achtergrond opdracht: De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is ontstaan uit drie organisaties met elk hun eigen identiteit, taken, processen en systemen. In totaal kent de NVWA 23 toezichtdomeinen. Hoewel er verschillen zijn in aanpak, is de basis van het toezicht steeds hetzelfde. Echter, de huidige procesinrichting verschilt sterk, niet alleen divisie overstijgend maar ook binnen een divisie. Dit wordt ondersteund met een erfenis van verouderde systemen die onvoldoende samenwerken, en wat tevens het beheer en onderhoud kostbaar maakt.Gezien bovenstaande problematiek moet de NVWA investeren in: • Moderne ICT gebaseerde geüniformeerde organisatieprocessen; deze systematiek moet de inspecteur in het veld ondersteunen en moet beter inzicht bieden in inspectietijd, inspectieresultaten, prestaties van de organisatie en andere managementinformatie, waardoor risico`s eerder worden gesignaleerd; • Het versterken van de informatiepositie van de NVWA, waardoor beter risicoanalyse- en management uitgevoerd kan worden • Het uitrusten van medewerkers met moderna apparatuur en goede verbindingen waarmee zij op gebruiksvriendelijke wijze bevindingen kunnen registreren en eerder vastgelegde bevindingen kunnen ophalen • Het opleiden van medewerkers om deze systemen goed te kunnen gebruiken. Om dit doel te bereiken is in 2014 het programma ‘Blik op NVWA’ (huidig PI&I) gestart. Het programma kent verschillende in de tijd gelijktijdig en volgtijdelijk lopende projecten. De projecten richten zich op het middels co-creatie realiseren van herontwerp van de werkprocessen, de business change, het realiseren van zowel ICT (softwarematig en infrastructuur) als handmatige ondersteuning voor de nieuw ontworpen processen en de voorbereidende activiteiten (draaiboeken) voor de implementatie. Het onderdeel binnen het programma dat verantwoordelijk is voor het realiseren van de software en inrichting wordt de Maakplaats genoemd. Binnen de Maakplaats wordt op basis van een Agile (Scrum/SAFe) werkwijze en met behulp van het platform Blueriq een systeem in het kader van zaakgericht werken voor de NVWA ingericht.

Top Viewed Jobs

 • ICT medewerker Infra

  De dienstverlening binnen het team waarin u werkzaam zult zijn is opgebouwd rond een 1e en 2e lijn skilled servicedesk. Daarbij bestaat de 1e lijn...

 • Cloud Engineer

  Opdracht voor Cloud Engineer in Woerden voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.

 • Functioneel Beheerder AVG

  Functieomschrijving: De opdracht is tweeledig. Het AVG Meldingenregister wordt door verschillende ministeries (en onderdelen) gebruikt voor de...

 • Servicemanager

  Functieomschrijving: De Senior Servicemanager houdt zich bezig met het: uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve vraagprognoses en op basis...

 • Technisch systeembeheerder

  Wat vragen wij: Aan de hand van organisatie-, beveiliging- en technische behoefte requirements opstellen voor de infrastructuur van...

Support ictjobs.info!