Projectmanager/consultant visie & strategie I-HR Visie

Functieomschrijving: Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is op zoek naar een ervaren projectmanager/consultant visie & strategie voor het project: I-HR visie 2025. HDPO ambieert een strategisch HR dienstverlener te zijn voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken en wil haar visie op HR in lijn brengen met een nieuwe digitaliseringsvisie (iHR-Visie), welke een basis moet bieden voor de informatisering- en systeemontwikkeling naar 2025. Doel: Het op basis van een plan van aanpak opstellen en afstemmen van een iHR-visie met stakeholders en het opstellen van een meerjarenplan (strategie) om deze iHR-visie te gaan operationaliseren.  Stakeholders: Directeur en MT-leden van HDPO, medewerkers DBV-IV (zoals business consultant, analist, architect en innovatiemanager), lijnmanagement en gebruikers, enkele interne HDPO-adviseurs, externe adviseur op het gebied van informatisering-ontwikkelingen in het HR-vakgebied. Deadline: De visie moet gereed zijn voor de samenstelling van het jaarplan 2019 en daaruit voortvloeiende financiële begroting (Q4). Typering gezochte medewerker In opdracht van HDPO zoekt DBV-IV op korte termijn een senior projectmanager/consultant visie & strategie met ervaring op het gebied HR-processen en -dienstverlening waarbij de gebruiker/klant centraal staat. Hij/zij begrijpt het strategisch belang van data, metrics en HR Analytics, wat gezien de ambitie een belangrijk aspect van de iHR-visie moet zijn. Hij/zij heeft affiniteit met het ontwikkelen van een visie in relatie tot de strategie voor de informatievoorziening c.q. architectuur. De gezochte kandidaat is in staat de visie te formuleren, de daarvoor benodigde samenwerkingsvormen te organiseren met het management van HDPO en eerdergenoemde stakeholders en te vertalen naar een gedragen toekomstvisie op informatievoorziening. Ervaring bij de Rijksoverheid is een pré. De projectmanager/consultant visie & strategie: is verantwoordelijk voor de voortgang en realisatie van het de geformuleerde opdracht (PvA, Visie en stratgiedocument) binnen de planning, middelen en kwaliteitseisen; is namens BZ gesprekspartner voor interne stakeholders en coördineert de hieruit voorkomende werkzaamheden; rapporteert aan de opdrachtgever voor het gevraagde resultaat. Functie-eisen: Academisch/HBO werk- en denkniveau, of een vergelijkbare combinatie van kennis en ervaring; Je bent in staat om partijen met uiteenlopende belangen binnen de deadline op één lijn te brengen met een aanvaardbaar en te behalen resultaat voor ogen; Je bent in staat tijdig risicos te onderkennen en te managen; Je hebt ervaring in vergelijkbare HR-organisaties; Je hebt ervaring met IT-ontwikkelingen ten aanzien van HR-processen en- dienstverlening; Je hebt ervaring met het schrijven van visies of strategische plannen; Je hebt ervaring en kennis van (HR-)processen en de vertaling naar cq. ondersteuning met informatietechnologie/ architectuur. Competenties: Resultaatgerichtheid Bestuurssensitiviteit Overtuigingskracht Anticiperen Omgevingsbewustzijn Netwerken Creativiteit Klantgerichtheid Creëren van draagvlak Talenkennis: Nederlands en Engels. Als wereldwijd opererende organisatie is BZ sterk afhankelijk van een goede informatievoorziening en bijbehorende IT-dienstverlening. Zeker met de vernieuwingsagenda van BZ, zoals Modernisering Diplomatie, OS-agenda en hervorming van het personeelsbeleid, is een betrouwbare digitale informatievoorziening onmisbaar voor de innovatie van de BZ-organisatie. Actuele themas op dat gebied zijn: e-dienstverlening, digitalisering van processen en archieven, plaats-, tijd- en apparaat-onafhankelijk werken, digitaal samenwerken, clouddiensten en social media, bigdata analysis, open data. Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.

Top Viewed Jobs

 • ICT medewerker Infra

  De dienstverlening binnen het team waarin u werkzaam zult zijn is opgebouwd rond een 1e en 2e lijn skilled servicedesk. Daarbij bestaat de 1e lijn...

 • Cloud Engineer

  Opdracht voor Cloud Engineer in Woerden voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.

 • Functioneel Beheerder AVG

  Functieomschrijving: De opdracht is tweeledig. Het AVG Meldingenregister wordt door verschillende ministeries (en onderdelen) gebruikt voor de...

 • Servicemanager

  Functieomschrijving: De Senior Servicemanager houdt zich bezig met het: uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve vraagprognoses en op basis...

 • Technisch systeembeheerder

  Wat vragen wij: Aan de hand van organisatie-, beveiliging- en technische behoefte requirements opstellen voor de infrastructuur van...

Support ictjobs.info!