Senior Enterprise Architect / Lead Architect

Functieomschrijving: Binnen het strategische project Multi Kanaal Mededelen (MKM) loopt een europees aanbestedingstraject om een Enterprise Output Management Systeem (EOMS) te verwerven en te implementeren. Daarnaast moeten raakvlaksystemen worden aangepast en oude stromen gemigreerd worden naar het nieuwe EOMS platform. De gezochte senior leadarchtect MKM is verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden in het deelproject 'Architectuur en Ontwerp'. De architect stemt de requirements af met de business (sr-user) en relevante stakeholders en vertaalt dit naar de binnen de Belastingdienst gebruikte architectuur en ontwerpen. Hij werkt samen met AR-team (Proces-, IT- en infra architecten) en zorgt ervoor dat de producten van juiste kwaliteit tijdig worden gerealiseerd. Als leadarchitect zet hij de koers uit, neemt hij besluiten, plant hij de werkzaamheden, stuurt op inhoud en stemt af met een regieteam waaronder de regiearchitect O&M. Ook neemt hij deel aan een deelprojectleiders overleg inzake voortgang, risico's en issue's omtrent het deelproject Architectuur en Ontwerp. Achtergrond: De oorsprong van de dienst Mededelen ligt in de verwerking van grote hoeveelheden opdrachten tot Mededelen via papier. De huidige softwarearchitectuur van de dienst Mededelen is historisch gegroeid en gedurende de laatste jaren ontstaan uit een aantal standaard softwarecomponenten en relatief veel maatwerk. Met de digitalisering en wet EBV is de Belastingdienst de laatste jaren aan een verandering begonnen. De Berichtenbox van MijnOverheid heeft het mogelijk gemaakt digitaal PDF-documenten beschikbaar te stellen. Daarbij wel de kanttekening dat de Belastingdienst niet geheel zelfstandig het beleid voor de digitalisering kan bepalen. De politiek in deze heeft belangrijke zeggenschap hoe (via welk mediakanaal) de communicatie van Belastingdienst naar burger, bedrijfsleven of derden plaatsvindt. De huidige softwarearchitectuur kenmerkt zich door een groot aantal losse (maatwerk) applicaties, in tegenstelling tot de huidige benchmark voor dergelijke architecturen. De inspanning die deze architectuur en applicaties vergen zijn echter hoger dan de benchmark laat zien voor dergelijke EOMS oplossingen. Ook is het vaak onmogelijk of lastig om snel in te kunnen spelen op markttrends en/of de vragen vanuit de gebruikers binnen de Belastingdienst. Doelstelling is om deze problemen aan te pakken en een robuuste, flexibele en toekomstvaste softwareachitectuur te realiseren. In 2017 heeft een marktconsultatie laten zien dat de markt oplossingen en diensten kan aanbieden om deze doelen te bereiken. Functie-eisen: Afgeronde WO-opleiding Uitstekende kennis van en ervaring met Enterprise architectuur (methoden, modelleertechnieken, tools, modellen, etc) incl certifcaten zoals TOGAF Practitioner, NORA, MARIJ, SCIA, ERIA, Basisopleiding Architectuur Belastingdienst, DIVA (defensie), Business Information Management Foundation Kennis en ervaring met Agile werken Aantoonbare ervaring met het aansturen van een kleine groep van architecten en ontwerpers Informatiemanagement Kennis van en aantoonbare ervaring met het specificeren en implementeren van een Output Management oplossing (EOMS) Kennis van de diverse leveranciers op het gebied van Document creatie, Document productie, Document distributie, Automated Document Process Management model Competenties: Zelfstandig, proactief, samenwerken, verbinden, bruggenbouwer Analytisch, Creativiteit, Productgerichtheid (kwalitatief) Klantgerichtheid (intern, extern), Flexibiliteit, Overtuigingskracht Aanvullende kennis: Kennis van document opmaak en productieprocessen. Bij voorkeur 5 jaar relevante werkervaring binnen een grote administratieve organisatie. De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt. Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.

Top Viewed Jobs

 • ICT medewerker Infra

  De dienstverlening binnen het team waarin u werkzaam zult zijn is opgebouwd rond een 1e en 2e lijn skilled servicedesk. Daarbij bestaat de 1e lijn...

 • Cloud Engineer

  Opdracht voor Cloud Engineer in Woerden voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.

 • Functioneel Beheerder AVG

  Functieomschrijving: De opdracht is tweeledig. Het AVG Meldingenregister wordt door verschillende ministeries (en onderdelen) gebruikt voor de...

 • Servicemanager

  Functieomschrijving: De Senior Servicemanager houdt zich bezig met het: uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve vraagprognoses en op basis...

 • Technisch systeembeheerder

  Wat vragen wij: Aan de hand van organisatie-, beveiliging- en technische behoefte requirements opstellen voor de infrastructuur van...

Support ictjobs.info!