Gegevensarchitect

Doel van de functie: Het formuleren van concernbrede, richtinggevende strategie en beleid en gegevensarchitectuur voor de optimale inrichting van de UWV gegevenshuishouding en daarnaast het uitwerken van en/of adviseren (ook extern) over alternatieven en oplossingen op basis van gegevensmanagementproducten.

Top Viewed Jobs

Support ictjobs.info!