Ketenbeheerder

De werkzaamheden van de ketenbeheerder (binnen wachtrij) bestaan uit: Pro actief beheer: De afhandeling van incidenten en wijzigingen die door leveranciers zijn gemonitord; beveiligingsmaatregelen binnen de gestelde beveiligingskaders zijn gemonitord en geïmplementeerd in samenwerking met de informatiebeveiligingsspecialist; Wijzigingen en klantwensen zijn doorgevoerd en hierover is proactief geadviseerd; klanten zijn bij de inzet van geboden ICT oplossingen geadviseerd en ondersteund; implementatie en transitieplannen zijn opgesteld; implementaties zijn ondersteund; vanuit specialisme is bijgedragen aan multidisciplinaire ICT projecten; faq's (gebruikers)handleidingen en werkinstructies zijn opgesteld; kennisborging over de (wijzigingen in de) producten en diensten zijn verzorgd; de afhandeling van incidenten en wijzigingen door leveranciers zijn gemonitord; over het gebruik van de producten van Logius is gerapporteerd; bereidheid tot draaien van standby diensten. Vraagbaak voor klantvragen: klantvragen over de producten van Logius zijn beantwoord; verzoeken van klanten ten aanzien van de doorontwikkeling van producten zijn intern doorgezet; het klantbelang van bij inbeheernametrajecten zijn behartigd; pilotprojecten zijn intern gecoördineerd; Request for Changes op bestaande producten en diensten uitgevoerd als intern opdrachtgever. Toetsen en testen: de risico's voor de systemen zijn inzet van componenten zijn geanalyseerd en de uitgangspunten van testen, de testprocedures, de testgebieden, de testomgeving en de te gebruiken teststrategie, methoden, technieken en hulpmiddelen zijn vastgesteld; de testgegevens de benodigde startsituatie en de uitvoerverwachtingen per testgebied zijn gespecificeerd en het testplan is beheerd en onderhouden; componenten en ontwerpen zijn aan gestelde eisen getoetst en gereviewd; test en resultaten zijn beoordeeld; ketentesten zijn georganiseerd en begeleid. Achtergrond: Als ketenbeheerder binnen wachtrij ben je de spil in alle 3e-lijns calls (burgervragen) en 2e-lijns calls (afnemervragen) en functionele wijzigingen die op het systeem plaats vinden. Het is jouw verantwoordelijkheid om incidenten op te lossen en te signaleren wanneer dit een problem of change moeten worden en hebt hierover nauw contact met ons Service Centrum. Je helpt mee bij het schrijven van implementatie- en transitieplannen, (gebruikers)procedures, werkinstructies en requirements voor complexe wijzigingen. Je ziet erop toe dat storingen, problemen en wijzigingen door leveranciers tijdig en juist afgehandeld worden. Je participeert en vertegenwoordigt jouw afdeling in diverse overleggen binnen Logius of met de leverancier.Samen met de andere ketenbeheerders ben je verantwoordelijk voor de instandhouding van de functionaliteit van producten en diensten en het tijdig realiseren van resultaten. Eisen: HBOopleiding op het gebied van de informatica. Ruime ervaring op het vakgebied. Kennis en ervaring op het gebied van functioneel ontwerp. Functioneel ontwerp/startarchitectuur Functioneel beheer Competenties: Omgevingsbewustzijn Communicatieve vaardigheden Klantgerichtheid Analyserend vermogen Resultaatgerichtheid en Samenwerking Kennis (pré's): Je hebt aantoonbare kennis van informatiebeveiliging en IT auditing. Ervaring met complexe omgevingen binnen de (Rijks)overheid is een pre. Zelflerend vermogen, de wil om uit te zoeken hoe dingen werken en ervaring met logistieke processen Je bent omgevingsbewust. Je kunt relevante politieke, maatschappelijke en culturele ontwikkelingen waarnemen en daarmee rekening houden in je werkzaamheden. Je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit en bent bereid om periodiek standbydiensten te draaien.

Top Viewed Jobs

 • Functioneel beheerder 2FTE

  Uren: 40 Duur inzet: 1 jaar Applicatiebeheerder / Functioneel Beheerders (2 posities!) Werklocatie: Regio Utrecht Tarief: Zo scherp...

 • Business Consultant / Enterprise Architect

  Wij zijn met spoed op zoek naar een tweetal gedreven/enthousiaste Business Consultants/Enterprise Architecten met kennis op het gebied van IT...

 • Enterprise Architect, Den Haag/Utrecht

  Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Enterprise Architect. Omschrijving opdrachtgever: Werken bij de...

 • Ontwerper Koppelvlakken, Maasland

  Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Ontwerper Koppelvlakken. Omschrijving opdracht: Voor de afdeling I&S Application...

 • SAP Fi/CO applicatiebeheer

  Voor een periode van 3 maanden, zoeken wij voor een opdrachtgever in de regio Amsterdam een SAP FI/CO applicatiebeheerder voor de afhandeling van...

Support ictjobs.info!