Senior technisch beheerder

Doelstelling: De afdeling ICT ontwikkelt en beheert ruim 40 applicaties, websites en services, welke het primaire proces van het CIBG ondersteunen. Voor het beheer hiervan zoekt het CIBG een slimme, proactieve technisch beheerder die ook klantgericht kan zijn. Functieomschrijving Concreet verwacht het CIBG de volgende taken en resultaten: Bij elke release van een systeem het opstellen van installatie en configuratie documenten ten behoeve de hostingpartij in samenwerking met het scrumteam; Bij elke release van een systeem het installeren van de systemen en software op de ontwikkel- en testomgeving van het CIBG; Analyseren en oplossen van problemen m.b.t. onze systemen binnen de OTAP; Het troubleshooten en oplossen van problemen tijdens de installatie van de systemen/software op Ontwikkel- en Testomgeving; De hostingpartij ondersteunen bij de installatie van systemen op de acceptatie en productieomgeving; Het voeren van technisch beheeractiviteiten op de ontwikkel- en testomgeving van het CIBG; Het beheren van certificaten; In samenwerking met de ICT architect het bijwerken van de architectuurtekeningen in Enterprise Architect; Het ondersteunen van applicatiebeheer bij het oplossen van incidenten. Functie eisen: Is Microsoft MCSE 2008 of hoger gecertificeerd; Ruime aantoonbare ervaring heeft met Windows Server 2008R2/2012R2/2016, IIS en SQL 2008/2012 ; Ruime aantoonbare ervaring met powershell scripts; Beschikt over een HBO opleiding of een vergelijkbaar niveau opgedaan door een goede vooropleiding en meerdere jaren ervaring - op gebied van ICT , geregeld aangevuld met specifieke opleidingen; Ervaring heeft met installatie van applicaties in een Windows Server omgeving ; Heeft kennis van algemene infrastructurele zaken in een Windows omgeving zoals Active Directory, GPOs, Clustering, load balancing , netwerkcommunicatie en monitoring; Ervaring met sharepoint 2013 is een pre; Ervaring met opdrachten bij de Rijksoverheid is een pre. Opdrachtgever Het CIBG is een agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het CIBG zorgt voor een betrouwbare verzameling en verwerking van (gecertificeerde) gegevens. Het CIBG beheert met name registers, zoals het BIG-register, Donorregister, Diergeneeskunderegister en UZI-register. Daarnaast voert het CIBG ook een aantal taken uit met een ander karakter dan gegevensverwerking. Zo geeft het CIBG ook ontheffingen af voor de productie en verspreiding van medicinale cannabis, reikt het de UZI-pas uit en verleent het CIBG vergunningen aan apotheekhoudende huisartsen en farmaceutische bedrijven voor het bereiden, invoeren en groothandelen in geneesmiddelen. CIBG wil zich specialiseren op het uitvoeren van registertaken voor VWS en op specifieke registers voor onderwijs, (beroepen)registertaken en gegevensknooppunten Rijksbreed. CIBG heeft vestigingen in Den Haag en Heerlen. De afdeling ICT is in Den Haag gevestigd. De taak van afdeling ICT is het ontwikkelen en in stand houden van applicaties en websites met gegevensverzamelingen. Dit betekent dat afdeling ICT zorgt voor beschikbaarheid van de applicaties en websites, beveiliging van en gebruiksvriendelijke toegang tot de gegevens. De afdeling ICT is verantwoordelijk voor algemene adviestaken, systeemontwikkeling en applicatiebeheer. De afdeling ICT levert diensten aan alle afdelingen van het CIBG en kent een service oriented ICT architectuur.

Top Viewed Jobs

Support ictjobs.info!