UX researcher

Logius zorgt voor producten en diensten voor de digitale overheid. Logius biedt ICT-oplossingen en standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening. Zo helpt Logius overheid, bedrijven en burgers om snel, eenvoudig en veilig met elkaar te communiceren.Logius is verantwoordelijk voor het beheer en de (door)ontwikkeling van producten zoals: DigiD, (DigiD) Machtigen, eHerkenning, Mijnoverheid/berichtenbox, stelselvoorzieningen, DIgipoort. Een van de kernpunten van hoe Logius werkt is "In eenvoud": "We zoeken naar de goede balans tussen de complexiteit van ons vakgebied en de vertaling daarvan in gebruiksvriendelijke diensten. We leggen goed uit hoe onze voorzieningen werken." Taken en verantwoordelijkheden van de UX researcher: Maken van ontwerpen; Verbeteren van bestaande ontwerpen n.a.v. gebruikers- en gebruiksonderzoeken; Identificeren van onderwerpen waar onderzoek naar gedaan moet worden; Opstellen van plannen en uitvoeren van gebruikers- en gebruiksonderzoeken; Doen van aanbevelingen op basis van de gebruikers- en gebruiksonderzoeken; Het uitdragen van een visie mbt Design Thinking en User Centered werken De UX researcher doet zelf gebruikersonderzoeken en kan daarnaast gebruik maken van een UX-lab van een externe partij waarmee Logius een contract heeft.De UX resarcher werkt nauw samen met onder meer interaction en visual designer(s), productowners, functioneel ontwerpers en (business) architecten. Functie-eisen: Minimaal HBO werk- en denkniveau en een achtergrond in de richting van Interface design / Human Centered Design. Ervaring met het doen van gebruikersonderzoek of het aansturen hiervan. Ten minste 3 jaar professionele ervaring in UX Research en User interface design. Ervaring met het opstellen van en werken met personas. Kennis van en ervaring met toepassen van Webrichtlijnen c.q. WCAG 2.0/2.1 is een pre. Ervaring met het volwassen maken in en het adopteren van User Centered Design/Design Thinking binnen een organisatie . Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.

Top Viewed Jobs

Support ictjobs.info!