Architect-coach

De afdeling Managed Services is op zoek naar een architect-coach die de transformatie voor haar vijf (infra)architecten vormgeeft en begeleidt. De dagelijkse werkzaamheden bestaan uit: Analyse van de huidige werkzaamheden van de architecten en advies over welke onderdelen van het werk (meer) Agile uit te voeren zijn; Adviseren over de verhouding tussen de architecten, de ontwikkelteams (ready- en done) en de business; Het voorbereiden en faciliteren van een nader te bepalen aantal workshops waarin het kennisniveau van de architecten wordt verhoogd. De eerste deliverable van deze opdracht is een kort plan van aanpak. Functie-eisen: HBO of academisch werk- en denkniveau. Relevante, afgeronde opleiding in automatisering of informatiekunde. Ruime ervaring in een soortgelijke functie. Ervaring als infrastructuur-architect. Ervaring als Enterprise-architect. Ervaring als coach in een SAFe-omgeving. Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.

Top Viewed Jobs

Support ictjobs.info!