Projectleider

Project uitfasering Rabbit Als projectleider ben jij verantwoordelijk voor: • Projectvoorbereiding en planvorming conform geldende projectmanagementafspraken binnen RVO • Afstemming met de opdrachtgever en inrichting/bemensing van de projectorganisatie. • Maken van projectplannen (Projectopdracht, Plan van aanpak/IPD) en –begrotingen; • Dagelijkse aansturing van de projectmedewerkers vanuit RVO en de ICT (software) delivery organisatie (DICTU of eventuele andere leveranciers); • Verantwoordelijk voor scopedriehoek tijd, geld en resultaat (kwaliteit); • Opstellen van periodieke rapportage, verantwoording en decharge; • Afstemmen van de projectdeliverables met de betreffende product owners, gebruikers en andere stakeholders. • De projectleider is verantwoordelijk voor de inrichting en actualisering van het projectdossier. • Inrichting van de werkzaamheden conform Toolbox Projectmanagement RVO Achtergrond opdracht De applicatie Rabbit bevat regelingen voor het uitvoeren agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het nieuwe stelsel is ingericht op een nieuw platform. Voor de huidige regelingen is besloten deze te migreren naar een bestaand, ander platform: BCB. Voor het project 'uitfaseren Rabbit' wordt nu een projectleider gezocht.

Top Viewed Jobs

Support ictjobs.info!