Informatie Analist/Nederland - Drenthe

Functie Informatie Analist Expertise Werkzaamheden Senior Informatie Analist Organisatie: DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZ en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatie doelen van haar opdracht gevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart. Meer informatie vindt u op https://www.dictu.nl Achtergrondopdracht: Het Ministerie van Economische Zaken werkt aan het verbeteren van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. In de Rijksbrede plannen en ook in Europese Verordeningen is vastgesteld dat er gestandaardiseerde, veilige middelen moeten komen voor het vaststellen van digitale identiteiten en de bevoegdheid. De ambitie van het Ministerie van Economische Zaken is: “In 2017 krijgen burgers en bedrijvenveilig en betrouwbaar digitaal toegang tot alle diensten en producten van EZ met uitsluitend NL/EU eIDs”Om o.a. deze uitdagende ambitie concreet te realiseren heeft het Ministerie van Economische Zaken een programma ingericht, het eDU-programma (e-Dienstverlening Uitvoering). Het is één van de speerpuntprogramma’s waarmee het Rijk werkt aan verbetering van haar digitale dienstverlening. Het programma eDU zorgt er samen met DICTU voor dat er één nieuwe, moderne toegangspoort ontstaat die toegang verleent voor de diensten en inspecties van EZ. Hierin zitten verschillende bouwstenen voor het identificeren en authenticeren van burgers en bedrijven, denk hierbij aan DigiD en eHerkenning. Naast het realiseren van nieuwe functionaliteit en het door ontwikkelen van de generieke dienst, wordt er gewerkt aan het aansluiten van klanten op de generieke dienst. Opdrachtbeschrijving: Senior informatie analist met affiniteit voor techniek en security en ervaring in SCRUM. Werkzaamheden: - Zeer goed kunnen schrijven van user story’s. - Leiding en invulling geven aan een Ready Team. - Bijhouden backlog, Sprint ready log en starten en afsluiten sprints. - Goed samenwerken met Scrummaster, Product Owner, Ontwikkelaars en Beheer. - Inhoudelijk afstemmen met diverse groepen van klanten, van verschillende niveaus, verschillende invalshoeken en verschillende belangen. - Perfecte vertaling kunnen maken van een onduidelijke klantwens naar een duidelijke functionele wens naar een technische component structuur. - Om kunnen gaan met technische en organisatorisch complexe omgeving met een sterke verander dynamiek in een innovatief domein. Eisen: - 4 jaar ervaring met JIRA & Confluence. - 1 jaar werkervaring binnen Rijksoverheid. - 2 jaar ervaring met het domein Identity & Accessmanagement. - 1 jaar ervaring met DigiD, E-herkenning. - Kennis van Informatiebeheer. - Kennis van Securitymanagement. Competenties: - Zelfstandig werken - Samenwerken Wensen: - Ervaring met DigiD machtigen. - Ervaring met Idensys, IDIN. Let op! CV mag maar maximaal 5 pagina's lang zijn. Bijzonderheden Plaats van uitvoering: Ministerie van Economische Zaken te Assen. Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja. Startdatum: 01-07-2017. Projectduur: Initieel 01-10-2017 optie op verlenging: Ja. Aantal uren per week: 36 uur. All-in uurtarief (inclusief reis-, verblijfs- en parkeerkosten, excl. BTW): Zo scherp mogelijk. Datum geplande intakegesprek: Nader te bepalen. Sluitingsdatum van deze aanvraag: 21-05-2017 aanleveren voor 17:00 uur. Regio Nederland - Drenthe Startdatum 01-07-2017 Duur 3 maanden Referentienr. 100171706

Top Viewed Jobs

 • Business Analist, Gouda

  Functieomschrijving: Je stelt complexe business cases op; Je analyseert en adviseert over bedrijfsprocessen en beleid en de effecten daarvan...

 • Infra Ontwerper, Den Haag

  De Solution Designer maakt onderdeel uit van de afdeling Operations. De Solution Designer vertaald de PSA naar één of meerdere High...

 • Transitiecoordinator Sint Eustatius en Saba

  Transitiecoördinator Sint Eustatius en Saba Achtergrond In de afgelopen drie jaar hebben de scholen op Sint Eustatius, met ondersteuning van het...

 • Ontwikkelaar Designer/Developer/Headstart

  Opdracht voor Ontwikkelaar Designer/Developer/Headstart in Utrecht voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.

 • Ontwikkelaar Oracle Designer/Forms, Utrecht

  Als ontwikkelaar en onderdeel van een scrum team bent u (mede) verantwoordelijk voor het ontwikkelen van wensen, ten behoeve van NIAS, die door...

 • DOC1 Developer

  Eisen: 1. HBO- werk en denkniveau Je beheerst minimaal 2 van de volgende specialismen:: - Ervaring met ontwikkelen van Multi-tier applicaties -...

Support ictjobs.info!