Procesanalist

De afdeling Proces- en Informatiemanagement (PIM) is verantwoordelijk voor de integrale ontwikkeling van de bedrijfsproces- informatiearchitectuur van het Rijksvastgoedbedrijf in brede zin. De procesanalist maakt onderdeel uit van deze afdeling en functioneert binnen het team Procesanalyse.  De opzet van bedrijfsprocessen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van proceseigenaren. De procesanalist ondersteunt de proceseigenaren in hun werk . De procesanalist ontwerpt bedrijfsprocessen, legt deze vast en zorgt voor het beheer. De procesanalisten zorgen voor samenhang over de bedrijfsprocessen heen en adviseren de proceseigenaren in het toepassen van de kaders voor procesbeschrijvingen die het RVB heeft vastgesteld. Naast de kaders voor procesbeschrijvingen ontwikkelt en past de afdeling PIM kaders toe op het gebied van kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging. Daarnaast hebben bedrijfsprocessen een informatiebehoefte en leveren informatie op. Hierbij dient informatiebewerking, -vastlegging, -bevraging en rapportage plaats te vinden. Vanuit de ontwikkeling van bedrijfsprocessen vindt ook de ontwikkeling en wijziging van het informatielandschap plaats. Regelmatig wordt dit gehele terrein beschouwd en wordt op basis van de uitkomst een toekomstvisie uitgewerkt: het informatiebeleid. Naast interne bedrijfsprocessen en informatiebehoefte werkt het Rijksvastgoedbedrijf in een procesketen die in strategisch opzicht gerelateerd is aan de vastgoedportefeuille. Ook op tactisch en operationeel niveau wordt informatie gedeeld met beleidsmakers, andere diensten, gebruikers en leveranciers. Hiervoor verzorgt de afdeling PIM de ontwikkeling van informatiebeleid in brede zin.   De functie bevat de volgende onderdelen: Onderhouden van het RVB procesmodel; Houden van proces workshops voor RVB medewerkers inclusief proces simulatie; Ondersteunen bij het uitwerken van de processen en het doen van verbetervoorstellen; Signaleren van procesverbeteringen; Adviseren bij de implementatie van procesvoorstellen; Adviseren over ontwerp van en vastleggen van processen volgens standaarden; Adviseren over en vastleggen van prestatie-indicatoren / stuurinformatie per bedrijfsproces, op uniforme wijze, waarbij een samenhangend geheel aan managementinformatie wordt gerealiseerd; Adviseren over en vastleggen van risico's en beheersmaatregelen per bedrijfsproces op uniforme wijze; Adviseren over te nemen (informatie-) beveiligingsmaatregelen bij het inrichten van de processen; conform normen zoals BIR, VIR-BI en ISO 27001; Meewerken aan het continue verbeteren van het vakgebied van procesanalisten. Eisen: Academisch werk- en denkniveau; Kandidaat is beschikbaar gedurende de gevraagde periode; Aantoonbare ervaring op het gebied van procesanalyse, procesontwerp en procesimplementatie in vergelijkbare (overheids)organisaties; Kennis van automatisering en automatiseringsvraagstukken; Gedegen kennis van normen zoals BIR, VIR-BI en ISO 27001 De profielen van kandidaten worden op onderstaande punten beoordeeld: Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever; Mate waarin de kandidaat beschikt over werkervaring op het gebied van procesanalyse, procesontwerp en procesimplementatie en informatiebeveiliging; in vergelijkbare grote organisaties; Juiste balans van flexibiliteit en vasthoudendheid; resultaatgericht; Juiste combinatie van inhoudelijke kwaliteit en procesoriëntatie; goede omgang met belangenconflicten; Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden; doortastend, overtuigend en intiatiefrijk. Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.

Top Viewed Jobs

Support ictjobs.info!