Procesmanager C

De medewerker (senior) heeft meerdere jaren ervaring met het Changemanagement proces en Continue Verbeteren. De medewerker gaat zelfstandig o.a. terugkerende Changes standaardiseren en beschikbaar stellen aan Change afnemers via een digitaal portaal. Er wordt actief de samenwerking gezocht met andere IT Servicemanagement collega's en onderdelen om het Changeproces verder te optimaliseren. Op dit moment is er een migratie gestart welke halverwege 2019 gereed moet zijn waarbij oudere bestaande standaard changes worden geactualiseerd naar de huidige standaard. De niet-standaard changes dienen middels een standaard werkwijze (flow) te worden geautomatiseerd en ook digitaal te worden ontsloten aan afnemers van changes. Naast deze werkzaamheden wordt er op een agile werkwijze gewerkt aan Continue Verbeteren middels KanBan en Lean. Achtergrond opdracht* Omdat er sprake is van een ongewenste uitstroom is deze aanvraag speciaal uitgezet om de capaciteit op gelijk peil te houden. Er zal er ook wel eens worden gereisd naar Assen of Zwolle. Het exacte aantal is afhankelijk van de behoefte, veelal niet vaker dan 4x per mnd. Werken/vergaderen op afstand is ook een mogelijkheid.

Top Viewed Jobs

Support ictjobs.info!