Filenet Ontwikkelaar

Er dient laadsoftware gerealiseerd te worden waarmee vanuit geëxtraheerde dossiers uit SAP DM met de gegevens en documenten in FileNet RVB acceptatie- en productieomgevingen geladen te worden. SSC-ICT voert interne technische coördinatie voor deze conversie uit. Daarnaast zullen bij de conversie zgn was-wordt lijsten bijgehouden worden. Er zullen er enkele proefconversies op test en acceptatieomgevingen plaatsvinden op grond waarvan extractie-, transformatie- en laadprogrammas kunnen worden bijgesteld en daarmee ook de te ontwikkelen laadsoftware. Het laden in de FileNet RVB-productieomgeving moet in beheersbare delen kunnen worden uitgevoerd. De voortgang van het laden moet kunnen worden bewaakt en er moet over kunnen worden gerapporteerd met uitvallijsten. De werkzaamheden vinden plaats tot en met Q1 2020. Taken: Ontwerpen en maken van de laadprogrammatuur met laadscripts voor de SAP DM FileNet RVB conversie; Uitvoeren van proefconversies in samenwerking met meerdere conversietrajecten binnen RVB; Laden van de door RVB geëxtraheerde en getransformeerde metadata van zaken en documenten uit SAP DM, in FileNet RVB; Aanmaken van de Was - Wordt lijsten als input voor de vulling van de sleutelkluis; Uitvoeren van conversies in IFAT en de FileNet Acceptatie en Productieomgeving. Functie eisen: Kennis en ervaring als ontwikkelaar in IBM FileNet Case Manager omgeving; Kennis en ervaring als ontwikkelaar in de Websphere omgeving; Kennis van grootschalige conversie projecten in FileNet omgeving; Kennis en ervaring met Websphere en netwerkomgeving bij de overheid; Ervaring met rijksoverheden; Kennis met API's en koppelvlakken zoals gehanteerd bij DigiJust8 omgeving. Competenties/overige kennis: Samenwerking; Goede kennis van document management; Goede kennis van IBM Filenet Content Manager; Pro-actief in samenwerking met opdrachtgever (RVB) en de interne ICT organisatie; Beschikbaar in Q3 2019.

Support ictjobs.info!