Expertise Lead

Werkzaamheden van een expertise lead zijn:
Verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen van processen en consistent implementeren en uitvoering van de processen door de gehele ComIT organisatie. Bijvoorbeeld: performance review of werving en selectie;
Sturen op gezonde verhouding interne/externe medewerkers;
Sturen op werkbeleving;
Verantwoordelijk voor een optimale bemensing in de teams;
Eigenaar van de procesuitvoering voor de medewerkers binnen de eigen expertise, zoals: Administratie: verzuim, verlof en declaraties
Verzuimbegeleiding
Performance review
Persoonlijke ontwikkeling, waaronder doelstellingen bepalen, groei expertises vaststellen
Coördinator van beoordeling (input ophalen binnen de organisatie)
Promotie van interne medewerkers
In- en uitstroom van resources
Schrijven en uitvoering sourcing beleid
Werving en selectie van vacatures
Opleidingsbudget
Continue verbetering vakgebieden/vakmanschappen
Strategische personeels- en successieplanning
Sturen op werken volgens methoden en technieken zoals opgesteld als kader door functioneel cluster methodisch werken
Verantwoordelijk voor ontwikkeling en aansturing van één of meerdere expertise gilde(s):
Opstellen en vormgeven opleidings- en trainingscurriculum
Leidinggeven aan kennis- en expertisemanagement, waaronder beheer en ontwikkel...

Top Viewed Jobs

Support ictjobs.info!