Senior specialist/adviseur Linux

Opdrachtomschrijving Met deze offerteaanvraag beoogt het RIVM, verder aangeduid als Aanbesteder, ondersteuning te verwerven voor advies en voor het uitvoeren van configuratiewerkzaamheden aan servers en applicaties in het ongevalsnetwerk CalNet: De werkzaamheden bestaan uit het geven van advies over de configuratie van Linux applicaties het geven van advies over de inrichting van het Linux applicatielandschap, m.n. over de samenwerking tussen verschillende applicaties het uitvoeren van configuratiewijzigingen aan Linux applicaties zoals MySQL, Postfix, Univention, Geoserver,Tomcat, OPNSense, Keycloak, Apache http server, PostgreSQL enz. m.b.v. Ansible. het uitvoeren van configuratiewijzigingen aan specialistische applicaties t.b.v. de ongevalsorganisatie straling. Deze applicaties worden ontwikkeld door zusterinstellingen in Java, Perl, Python enz. Ook deze applicaties worden geïnstalleerd en geconfigureerd met Ansible. Voor deze applicaties moeten vaak zelf playbooks en modules ontwikkeld worden. Het werk wordt vooraf besproken zodat de kandidaat zelfstandig het werk kan uitvoeren. Het werk dient te worden getest, gedocumenteerd en te worden overgedragen. Kennis en ervaring De aangeboden kandidaat beschikt over aantoonbare kennis en ervaring op het terrein van inrichting, configuratie en beheer van Linux en standaard Linux applicaties zoals Bind DNS, Squid, MySQL, PostgreSQL, Apache, Postfix. De aangeboden kandidaat beschikt over aantoonbare kennis en ervaring met het gebruik van (Open)LDAP servers en Univention voor authenticatie bij Linux applicaties De aangeboden kandidaat beschikt over ruime ervaring met het gebruik van Ansible voor de inrichting en configuratie van systemen. De aangeboden kandidaat beschikt over kennis en ervaring met het centraal verzamelen van loginformatie door het gebruik, de configuratie en uitbreiding van de combinatie van ElasticSearch, Logstash en Kibana. De loginformatie wordt verzameld van en met standaard Linux applicatie en via de configuratie van Java applicaties met log4j. De aangeboden kandidaat heeft ruime ervaring in de advisering over en het opzetten van een eenvoudige maar robuuste architectuur waarmee een hoge beschikbaarheid gehaald kan worden. Deze ervaring blijkt uit bijgevoegde referenties waarin globaal de werkzaamheden, gebruikte middelen en architectuur beschreven wordt. Het RIVM verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de volksgezondheid en het mileu/ leefomgeving. Rijksvaccinatieprogramma, modelleren van het onstaan en de verspreiding van ziekten en monotoring van lunchtkwaliteit zijn enkele voorbeelden van haar activiteiten. Het RIVM heeft in partnership met het KNMI haar ICT ondergebracht bij het Shared Service Centre (SSC-) Campus. SSC-Campus levert ICT-diensten aan het founding partners RIVM en KNMI en interdepartementaal aan andere rijksdiensten die ICT-ondersteuning wensen voor kun kennisintensieve en wetenschappelijke activiteiten. Deelnemers in SSC-Campus op dit moment (juni2017) zijn: RIVM, KNMI, CBG, CPB, PBL, RLI, SCP en RWS. Achtergrond opdracht Het centrum Veiligheid van het RIVM heeft ten tijde van stralingsongevallen de taak om samen met verschillende nationale instituten de radiologische situatie te bepalen. Hiertoe worden metingen en modelberekeningen uitgevoerd. Om de samenwerking goed en betrouwbaar te ondersteunen, is het ongevalsnetwerk CalNet opgezet. In CalNet worden diverse applicaties aan gebruikers aangeboden en worden alle gegevens verzameld en verwerkt die tijdens stralingsongevallen van belang zijn.Het netwerk is ingericht met virtuele Linux servers op een back-end van VMWare met Windows 7 werkplekken. De servers worden ingericht met Puppet. Organisatorische context

Top Viewed Jobs

 • SAP logistiek consultant

  Het betreft een project waarbij het huidige Warehouse in SAP verplaatst gaat worden naar een andere applicatie. Hierdoor zullen er interfaces...

 • Security Consultant

  Functieomschrijving Security Consultant met ervaring in het beschrijven en inrichten van SecOps processen en governance (monitoring,...

 • Architect

  Als ICT Architect draag je zorg voor het ontwerp van de juiste ICT-oplossingen voor jouw project of product. Je wordt in een vroegtijdig stadium...

 • Applicatiebeheer

  Binnen het Mestapplicatiecluster wordt er een uitvraag gedaan voor een ontwikkelaar. De projectaanpak is devops/agile/scrumban. Naast het oppakken...

 • System Engineer Security Tooling

  De Belastingdienst maakt gebruik van de zg identity bridge waarmee gebruikers geauthenticeerd worden voor toegang tot diverse toepassingen. De...

 • System engineer BPM

  De Business Process Hosting infrastructuur is gebaseerd op het IBM product Websphere Process Server (WPS). Deze maakt gebruikt van de...

Support ictjobs.info!